پرسش و پاسخ

1-ادرس سایت دفتر توسعه اموزش کجاست؟

2-نحوه ارتباط با دفتر توسعه چگونه است؟

3-طرح درس و طرح دوره های دروس مختلف در کجای سایت بارگذاری شده است؟

4-فرمت خام طرح دوره و طرح درس در کجای سایت بارگذاری شده است؟

5-روند ارسال فرایندهای جشنواره شهید مطهری چگونه است؟

6-مدارک دانش پژوهی و نحوه امتیاز دهی چگونه است؟

7-زمان ارزشیابی در طول ترم چه زمانی است؟

8-زمان ثبت نام نمره دانشجویان با توجه به ارزشیابی در چه زمانی است؟

9-مراحل تهیه محتوای مجازی و روند آن چگونه است؟

10- مراحل ارسال پروپوزال غیرپایان نامه ای جهت تصویب در معاونت پژوهشی دانشکده چگونه است؟

11 - مراحل ثبت پاداش جایزه مقالات چگونه است؟

12 - مراحل شرکت در کنگره های خارج از کشور چگونه است؟

13- انجام مراحل درخواست مجری طرح جهت معرفی دانشجو به مراکز برای انجام نمونه گیری در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی چگونه است؟

14- انجام مراحل درخواست مجری طرح جهت افزودن همکار به طرح پژوهشی چگونه است؟

15- شرایط اخذ درس بصورت معرفی به استاد چیست ؟

16- در صورتی که دانشجو به شرط اخذ یک درس فارغ التحصیل شود و قبلا این درس را اخذ نکرده باشد چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

17- شرایط حذف پرشکی یک درس چگونه هست ؟

18- حکم غیبت در امتحان چیست؟

19- آیا اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز است؟

20- چند درس می توان حذف اضطراری( نهایی ) کرد؟

21- حداقل و حداکثر تعداد واحدی که می توان در یک ترم اخذ نمود چه میزان است؟

22- در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

23- حداقل نمره قبولی در هر درس چند است؟

24- مدت مرخصی زایمان دانشجویان چقدر است؟

25- نحوه محاسبه میانگین نمرات چگونه است؟

26- در چه صورتی ثبت نام مشروط می شود؟

27- دانشجو تا چند ترم می تواند مشروط شود؟

28- حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد چه نمره ای است؟

29- نحوه ثبت نام و عضویت دانشجو در سایت استعداد درخشان  چگونه است؟

30- سهمیه ورود بدون آزمون دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ؟

31- نحوه ارتباط با واحد انفورماتیک دانشکده به چه صورت است؟

32- در صورت فراموشی رمز عبور چه باید کرد؟

33- چگونه می توان فایل vpn اتصال به اینترنت را دانلود کرد ؟

34- نحوه ساخت اکانت vpn  برای اتصال به اینترنت چگونه است؟

 

1-ادرس سایت دفتر توسعه اموزش کجاست؟

بعد از ورود به سایت دانشکده وارد قسمت معاونت شوید و زیر منوی کعاونت اموزشی شایت دفتر آموزش قابل مشاهده است.

 

2-نحوه ارتباط با دفتر توسعه چگونه است؟

شماره دانشکده 36474249 داخلی 197

 

3-طرح درس و طرح دوره های دروس مختلف در کجای سایت بارگذاری شده است؟

پس از ورود به سایت دفتر توسعه در پنل سمت راست گزینه طرح درس طرح دوره و لاگ بوک را مشاده نمایید.

 

4-فرمت خام طرح دوره و طرح درس در کجای سایت بارگذاری شده است؟

در سایت دفتر توسعه آموزش در قسمت فرم ها موجود می باشد.

 

5-روند ارسال فرایندهای جشنواره شهید مطهری چگونه است؟

بر اساس دستورالعمل سالیانه جشنواره در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده و EDO دانشگاه قابل دسترسی است.

 

6-مدارک دانش پژوهی و نحوه امتیاز دهی چگونه است؟

بر اساس ایین نامه دانش پژوهشی که در سایت دفتر توسعه اموزش پنل سمت راست در قسمت ایین نامه ها موجود میباشد.

 

7-زمان ارزشیابی در طول ترم چه زمانی است؟

ارزشیابی سیستمی دو بار در طول ترم انجام میشودکه نوبت اول 8 هفته بعد از شروع ترم جهت دروس بالینی و نوبت دوم قبل از شروع امتحانات پایان ترم است.

 

8-زمان ثبت نام نمره دانشجویان با توجه به ارزشیابی در چه زمانی است؟

طی هماهنگی ب دفتر توسعه اموزش زمان ثبت نام از زمان بسته شدن سایت ارزشیابی است.

 

9-مراحل تهیه محتوای مجازی و روند آن چگونه است؟

ابتدا درخواست متقاضی د رگروه آموزشی مربوطه مطرح و بعد از تایید مدیر گروه به دفتر توسعه آموزش دانشکده ارائه می گردد.در ادامه پاورپوین محتوا بر اساس فرمت استاندارد قطب الکترونیک توسط اساتید مربوط تدوین و سپس سایر مراحل طی هماهنگی با دفتر توسعه آموزش دانشکده انجام می گیرد.

 

10- مراحل ارسال پروپوزال غیرپایان نامه ای جهت تصویب در معاونت پژوهشی دانشکده چگونه است؟

ابتدا فایل پروپوزال مقدماتی را از سایت معاونت پژوهشی دانشکده، قسمت فرمهای مورد نیاز اساتید و دانشجویان تهیه نمایید پس از تکمیل، به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل نمایید. این پروپوزال مقدماتی در اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده مطرح می گردد و بر اساس نظرات و پیشنهادات اعضاء شورا، این عنوان می تواند تصویب نهایی یا تصویب با اعمال تغییرات یا عدم تصویب قرار گیرد. در صورت تصویب نهایی یا اعمال تغییرات و سپس تصویب، لازم است پروپوزال نهایی طرح در سامانه پژوهشیار ثبت و به مرکز هدف دانشکده ارسال گردد.

 

11 - مراحل ثبت پاداش جایزه مقالات چگونه است؟

پس از مراجعه به سایت معاونت پژوهشی دانشکده، گزینه پاداش چاپ مقالات را انتخاب نمایید.چنانچه قبلا عضویت انجام شده باشد، با ورود نام کاربری و کلمه عبور، اقدام به ثبت اطلاعات مورد نظر نموده و در نهایت ارسال نمایید. در صورت عدم عضویت در این سامانه ، ابتدا نسبت به عضویت در این سامانه اقدام و سپس اطلاعات مقاله چاپ شده را وارد نمایید.

 

12 - مراحل شرکت در کنگره های خارج از کشور چگونه است؟

یکماه قبل از شرکت در کنگره، پس از دریافت پذیرش مقاله، دعوتنامه و پرداخت هزینه جهت شرکت در کنگره، با تکمیل مدارک اعلام شده در سایت معاونت پژوهشی دانشکده، به قسمت فرمهای مورد نیاز اساتید هیات علمی و دانشجویان، مراجعه نمایید. سپس گزینه مدارک لازم جهت شرکت اعضاء هیات علمی در همایش های خارج از کشور، را انتخاب نموده ، پس از آن مدارک مورد نیاز را تهیه و به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل نمایید.

 

13- انجام مراحل درخواست مجری طرح جهت معرفی دانشجو به مراکز برای انجام نمونه گیری در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی چگونه است؟

پس از مراجعه به سایت معاونت پژوهشی دانشکده، قسمت پرسشنامه ها و فرمهای تحقیقاتی، در قسمت فرمهای متفرقه، گزینه درخواست مجری طرح جهت معرفی دانشجو به مراکز برای نمونه گیری را انتخاب نمایید. فرم را دانلود و پس از آن اطلاعات مورد نیاز را با ذکر تعیین نام مراکز، تکمیل و امضا نمایید. سپس به همراه قرار داد طرح پژوهشی به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل فرمایید.

  

14- انجام مراحل درخواست مجری طرح جهت افزودن همکار به طرح پژوهشی چگونه است؟

پس از مراجعه به سایت معاونت پژوهشی دانشکده، قسمت پرسشنامه ها و فرمهای تحقیقاتی، در قسمت فرمهای متفرقه، گزینه درخواست افزودن همکار به طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی و فناوری را انتخاب و دانلود کرده، پس از تکمیل، فرم مورد نظر را به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل فرمایید.

15- شرایط اخذ درس بصورت معرفی به استاد چیست ؟
چنانچه دانشجو نتواند از دروس نظری نمره قبولی را علی رغم شرکت در آزمون کسب نماید به شرط دارا بودن معدل کل حداقل 12 و ثبت کلیه نمرات آن نیم سال ضمن طرح در شورای آموزشی دانشکده حداکثر برای دو درس درخواست اخذ به صورت معرفی به استاد نماید.

نکته : تعداد واحد درس معرفی به استاد در سقف واحدهای آن نیمسال محاسبه می شود و دانشجو ملزم به رعایت سقف واحد می باشد .

 

16- در صورتی که دانشجو به شرط اخذ یک درس فارغ التحصیل شود و قبلا این درس را اخذ نکرده باشد چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

با تایید شورای آموزشی دانشکده مشروط به اینکه معدل کل دانشجو حداقل 16 باشد می تواند آن درس را به صورت معرفی به استاد اخد نمایند .

 

17- شرایط حذف پرشکی یک درس چگونه هست ؟

مراجعه شخص دانشجو به مرکز طبی، همراه با فرم مخصوص حذف پزشکی در روز امتحان پایان ترم جهت معاینات و تشخیص بیماری وی و در صورت در صورت بستری بودن در بیمارستان بایستی مراتب توسط نزدیکان به مرکز طبی اطلاع رسانی شود.

نکته : حذف پزشکی درس فقط مربوط به امتحانات پایان ترم می باشد .

 

18- حکم غیبت در امتحان چیست؟

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است . و در صورت موجه بودن (به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه) آن درس حذف    می گردد( حذف پزشکی )

 

19- آیا اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز است؟

در صورت ضرورت  اخذ  حد اکثر 5 واحد درسی با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درسی، همراه با کاراموزی در عرصه بلا مانع می باشد.

 

20- چند درس می توان حذف اضطراری( نهایی ) کرد؟

فقط یکی از درسهای نظری یا عملی ، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.

نکته : حذف نهایی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی نمی  شود

21- حداقل و حداکثر تعداد واحدی که می توان در یک ترم اخذ نمود چه میزان است؟

هر دانشجو در هر نیمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی می تواند اخذ نماید. در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحددرسی را انتخاب کند .

 

22- در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر 24 واحد درسی باشد در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را انتخاب نماید.

 

23- حداقل نمره قبولی در هر درس چند است؟

حداقل نمره قبولی درهر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی و کارآموزی در عرصه 12 می باشد.

 

24- مدت مرخصی زایمان دانشجویان چقدر است؟

دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند از دو نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

 

25- نحوه محاسبه میانگین نمرات چگونه است؟

برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب میشود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم میشود.

   

26- در چه صورتی ثبت نام مشروط می شود؟

میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد، در غیر این صورت، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی درعرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.

 

27- دانشجو تا چند ترم می تواند مشروط شود؟

درصورتی که میانگین نمرات دانشجو در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای از دورهکه باشد، از ادامه تحصیل محروم میشود.

 

28- حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد چه نمره ای است؟

حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12  گذرانده است باید مجدداً بگذراند.

 

29- نحوه ثبت نام و عضویت دانشجو در سایت استعداد درخشان  چگونه است؟

دانشجو ی که دارای معدل کل بالای 17 می باشد در سایت سما قسمت استعداد درخشان بر اساس بند مربوط   به آیین نامه استعداد درخشان درخواست عضویت می نماید  و پس از بارگذاری مدارک در سایت جهت تایید به کارشناس مربوطه مراجعه نماید .

 

30- سهمیه ورود بدون آزمون دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ؟

رتبه اول کارشناسی پیوسته در صورتی که سایر شرایط آئین نامه را داشته باشد می تواند تا یکسال بعد از تاریخ فارغ التحصیلی خود و فقط یک بار از سهمیه بدون آزمون استعداد درخشان خود استفاده کند .

رتبه اول کارشناسی ناپیوسته علاوه بر اینکه باید سایر شرایط آئین نامه را داشته باشد باید در دوره کاردانی نیز جزء ده درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود باشد ، در صورتی که دانشجوی رتبه یک دوره کارشناسی ناپیوسته در دوره کاردانی جزء ده درصد نباشد نوع سهمیه بدون آزمون حذف و به با آزمون تبدیل می شود .

نکته : دانشجویان مشمول استفاده از تسهیل ادامه تحصیل به صورت بدون آزمون باید توجه داشته باشند که باید رشته کارشناسی ارشد همنام رشته کارشناسی را انتخاب کنند و در صورت عدم وجود رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد سهمیه بدون آزمون نامبردگان حذف می گردد.

31- نحوه ارتباط با واحد انفورماتیک دانشکده به چه صورت است؟

تلفن دانشکده 36474249 داخلی 187

ایمیل : nurs_midwif@sums.ac.ir 

 

 32- در صورت فراموشی رمز عبور چه باید کرد؟

با مراجعه به سایت internet.sums.ac.ir و سمت راست سایت قسمت فراموشی رمز عبور میتوانید رمز عبور جدید دریافت کنید.

 

33- چگونه می توان فایل vpn اتصال به اینترنت را دانلود کرد ؟

در سایت internet.sums.ac.ir فایل مربوطه برای ویندوز های مختلف قرار دارد که میتوانید انها را دانلود و روی کامپیوتر خود اجرا نمایید.

 

34- نحوه ساخت اکانت vpn  برای اتصال به اینترنت چگونه است؟

مراحل ساخت اکانت vpn برای دستگاههای مختلف به سایت internet.sums.ac.ir مراجعه نمایید.
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/21
تعداد بازدید:
582
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal