شماره

اسلايد

راهنما

تعداد

نوار

1

آناتومي سر و گردن (شماره 85ندارد)

دارد

120

 

2

آناتومي دست و پا

دارد

120

 

3

آناتومي تنه و لگن

دارد

150

 

4

آناتومي دستگاه عصبي مركزي (شماره 16 ندارد)

دارد

120

 

5

زيست شناسي سيستم اعصاب و حواس پنجگانه

اسكلت بدن 1 و 2

دارد

دارد

37

45

 

13

ميكرب شناسي (شماره 7 ندارد)

دارد

169

 

14

بافت شناسي

دارد

200

 

16

زيست شناسي چشم و گوش

دارد

24

 

17

زيست شناسي دستگاه گردش خون و تنفس

دارد

30

 

18

زيست شناسي گوارش و دفع

دارد

15

 

19

زيست شناسي سلول و پوست (شماره هاي 17 و 24 ندارد)

ندارد

25

 

28

گرش خون: دستها ، گردن ، خون ، جمجمه ، ريه ، سينوسها ، قلب و مزانتريك

 

10

 

29

معاينات باليني

 

57

 

35

مجموعه اسلايدهاي اطلس سيبا قلب (دو كلاسور)

 

243

 

40

احياء قلبي- ريوي

 

19

1

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1386-5-2 9:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ