شماره

عنوان فيلم

زمان

زبان

 

1

نارسايي قلب

17

انگليسي

 

2

آنمي فقر آهن

15

انگليسي

 

3

ديابت

15

انگليسي

 

4

وازكتومي

نورپلانت

نورپلانت

آي.يو.دي

20

10

15

43

انگليسي

فارسي

انگليسي

انگليسي

 

5

تالاسمي

40

فارسي

 

6

روش صحبح سرم زدن

30

انگليسي

 

7

كودك سالم و شاخصهاي رشد رواني دكتر قدرت اله انصاري پور

مشكلات ارتباطي كودكان و نوجوانان با خانواده سيد رضا هاشمي

خانواده نابهنجار و كودك دكتر محمد ولي سهامي

علل شب ادراري در كودكان  و نوجوانان علي اكبر زينالو

درمانهاي شب ادراري در كودكان دكتر ناصر مرادي

بررسي زير بناي اختلالات رواني رفتاري نوجوانان و توصيه هاي اصلاحي . دكتر بهروز خليلي

علل بيولوژيك رفتار و درمان بيولوژيك رفتار غير طبيعي دكتر محمد فلاح زاده

 

5

 

20

 

20

25

15

15

 

15

فارسي

فارسي

فارسي

فارسي

فارسي

فارسي

 

فارسي

 

8

چگونگي پاسخ به طرح مسائل جنسي در كودكان . مهدي بينا

جنبه هاي رواني الگوهاي گريه شير خوران . خانم امين الرعايا

رقابت و اختلالات رفتاري در كودكان و نوجوانان .حميد مصطفوي  اختلال و وسواس در كودكان .ماهيار ازاد

تاثير موضوعات خشونت آميز ارائه شده در رسانه هاي گروهي بر رفتارهاي كودكان و نوجوانان . فريد فدابي

خودكشي در كودكان و نوجوانان . محمود لاله

برآورد خطر ( ريسك) و رديابي به موقع  خودكشي نوجوانان . خانم نسرين پودات

تغييرات در رابطه والدين و كودكان متعاقب طلاق . خاتم فرخ تاج انصاري

20

 

15

 

15

 

15

 

 

15

 

10

 

فارسي

فارسي

فارسي

 

فارسي

 

 

فارسي

 

فارسي

 

 

9

پيشگيري  از سرطان دهانه رحم

كاناليزاسيون لوله فالوپ ( براي درمان نازايي زنان)

Vaginal  pessary

اداره بيماران با اب لوله هاي تخمدان

20

25

40

15

انگليسي

لنگليسي

انگليسي

انگليسي

 

غير قابل تكثير

10

آمينوسنتز

ونتوز ( زايمان به كمك دستگاه مكنده )

سزارين

5

18

25

انگليسي

انگليسي

انگليسي

 

 

غير قابل تكثير

 

 

 

 

شماره

عنوان فيلم

زمان

زبان

 

1

روش تزريقات

خونريزي خارجي : قسمت اول : متر فشار خون

خونريزي خارجي : قسمت دوم : متدتورنيكت

در موارد اورژانس چه بايد كرد

حمل مصدوم

صدمات در منزل

5

10

5

7

8

7

انگليسي

انگليسي

انگليسي

انگليسي

انگليسي

انگليسي

 

تما م موارد غير قابل تكثير

2

درمان داخل وريدي نوزاد نارس

آمادگي پذيرش نوزاد نارس

مشخصات نوزاد نارس

مراقبت روزانه از نوزاد نارس

تغذيه كردن نوزاد نارس

درد و راههاي كاهش ان

نوتواني سكته مغزي

عفونتهاي بيمارستاني : امراض قابل انتقال

5

10

10

8

5

25

35

23

انگليسي

انگليسي

انگليسي

انگليسي

انگليسي

انگليسي

انگليسي

انگليسي

 

 

3

قاعدگي

فشار خون

8

15

انگليسي

انگليسي

 

 

4

I.V.F&IUI

نورپلانت روش جديد پيشگيري از حاملگي

آي . يو .دي

تكنيك گذاشتن آي . يو دي

20

30

20

20

فارسي

فارسي

انگليسي

انگليسي

 

 

5

فيزيولوژي حاملگي

انسان به دنيا مي آيد

 

سرطان دهانه رحم

سرطان رحم : تشخيص وسرطان پستان

سرطان رحم

آسيب شناسي  بيماري زنان ( قسمت اول)

25

30

 

10

10

10

10

فارسي

فارسي

 

انگليسي

انگليسي

انگليسي

انگليسي

 

6

اورژانس مامايي

مراقبتهاي  اساسي در فشار خون

روش ثبت E.K.G

راهنماي E.K.G

40

10

5

25

انگليسي

انگليسي

انگليسي

انگليسي

 

 

 

 

 

شماره

عنوان فيلم

زمان

زبان

 

1

دستگاه توليد مثل زنان و احياء نوزادان

احياء نوزادان

30

40

انگليسي

انگليسي

 

2

MRI

55

انگليسي

 

3

كاتتراسيون لوله فالوپ

60

انگليسي

 

4

چسبندگي هاي بعد از عمل ( اتيولوژي و پيشگيري )

سرطان  فرج vulvar

سندرم  hellp

35

35

30

انگليسي

انگليسي

انگليسي

 

5

جراحي ميكروسكوپي لوله هاي فالوپ ( آناستاموز دو طرفه لوله ها براي برگشت عقيمي

درمان بيماران حامله ( high risk ) و Cordocentesis   تشخيصي

ترميم cystourethocele  از طريق Abdominal  paravaginal  در ارتباط با Stress  Unirary

20

 

15

 

15

 

انگليسي

 

انگليسي

انگليسي

 

6

بيهوشي نخاعي در سزارين

يافته هاي آزمايشگاهي در ميانسالان

15

20

انگليسي

انگليسي

 

7

كولپوسكپي ساكرال براي پرولاپس واژن

مقدمه اي در ارزيابي  كولپوسكوپي در پاپ اسمير غير طبيعي ( قسمت اول : تكنيكهاي اساسي)

هيستركتومي واژينال براي پرولاپس Uterovaginal

25

 

20

25

انگليسي

 

انگليسي

انگليسي

 

8

مقدمه اي  در ارزيابي  كولپوسكوپي در پاپ اسمير  غير طبيعي قسمت دوم : تكنيكهاي مداخله اي

50

انگليسي

 

9

رزكسيون آندومتر با لاپاراسكوپي

قطع اعصاب presacral  با لاپاراسكوپي

سونوگرافي واژينال  در مامايي ( سه ماهه اول)

20

25

25

انگليسي انگليسي انگليسي

 

10

هيستركتومي واژينال با كمك لاپاراسكوپي

سونوگرافي  color  Dopplere  ( موارد استفاده درمامايي)

25

20

انگليسي

انگليسي

انگليسي

 

11

اتوپسي جنين

ميومكتومي  از طريق كولپوتومي با كمك Pelriscopic

تاره هاي مامايي ( پيشرفتهايي در تشخيص و درمان بيماريهاي مقاربتي )

15

20

انگليسي

انگليسي

 

 

12

ميكروسرجري سر پايي براي آناستوز مجدد لوله

Abdominal  sacral

سونوگرافي با درجه تفكيك بالا در مامايي

35

25

25

لنگليسي

انگليسي

انگليسي

 

13

روش جلوگيري از بارداري قابل برگشت و طولاني مدت _ جنبه هاي كلينيكي)

مفاهيم جاري در درمان سرطان آندومتر

بحث و مذاكره در رابطه با درمان سرطان اپي تليال دهانه رحم با روشElectrosurgery , Cryosurgery

25

 

20

20

انگليسي

 

انگليسي

انگليسي

 

 

 

عناوين فيلمهاي گروه مامايي

 

شماره

عنوان فيلم

زمان

زبان

 

1

درمان مردان مبتلا به پاپيلوما ويروس با استفاده از CO2 laser

درمان زنان مبتلا با پاپيلوما ويروس با استفاده از CO2 laser

20

15

انگليسي

انگليسي

 

2

ترميم اطراف واژن از طريق لاپاراتومي بدون تزريق Pelviscopy  

درمان اندومتريوز

ميومكتومي با لاپاراسكوپ

25

5

15

10

انگليسي انگليسي انگليسي انگليسي انگليسي

 

3

تشخيص  بيماريهاي خوش خيم پستان

محدوديتهاي لاپاراسكوپي اندومتريوزيس ديافراگم ( تشخيص و  درمان جراحي )

تكنيك لاپاراسكوپي Single  Puncture

Abdominal  Vaginal Hysterectomy

25

10

20

15

انگليسي

انگليسي

انگليسي

انگليسي

 

4

كولپوسكوپي پيشرفته

زوج نازا

هيستركتومي واژينال " قسمت دوم"

35

15

20

انگليسي انگليسي انگليسي

 

5

كاتتريزاسيون

مراقبتهاي ويژه در نوزادان

راههاي رماقبت از سالمندان

نياز به واكسيناسيون

تازه هاي پرستاري ( بهداشت قلب)

10

25

19

28

28

انگليسي انگليسي انگليسي انگليسي انگليسي

 

6

راههاي ضد بارداري پيشرفته:نگاهي به IUD

لاپاراسكوپي لوله رحم : آناستوموز مجدد لوله هاي رحم بعد از بستن  لوله هاي رحم به كمك لاپاراسكوپ

 

كاهش عوارض عمل جراحي هيستركتومي واژينال همراه با لاپاراسكوپ با وارد نمودن كاتتربه داخل رحم

كاربرد سونوگرافي حين عمل زنان

لاپاراسكوپي جهت كمك نمودن به هيستركتومي واژينال

 

5

40

 

 

12

 

3

15

انگليسي انگليسي

 

 

انگليسي

 

انگليسي

انگليسي

 

 

 

 

 

شماره

عنوان فيلم

زمان

زبان

 

1

لاپاراسكوپي با نيدل براي دردهاي لگني

كشيدن مايع آمنيون در همان مراحل  اوليه به عنوان يك روش درماني در سيستم اعصاب مركزي

تشخيص زودرس بيماريهاي فرج ( كارسينوماي فرج )

تومورهاي تخمدان

25

20

25

10

انگليسي انگليسي انگليسي انگليسي

 

2

زايمان  دو قلو با فورسپس

سزارين

معاينه لگن

معاينه واژن : دهانه رحم ، معاينه با كمك SPacolame

هيستركتومي

زايمان در آب

10

35

15

30

20

10

انگليسي انگليسي انگليسي انگليسي انگليسي انگليسي

 

3

سخن نوزاد شامل : شماهده نوزاد – حمام بچه – تعويض پوشك – تغذيه با شير مادر و مزاياي شير مادر- خواب و بيداري شير خوار – رشد و تكامل شخصيت كودك شير خوار – گريه كردن كودك – بيماري شير خوار و ويزيت با دكتر – توجه و مراقبت خودتان

55

فارسي

 

4

روش صحيح سر م زدن

30

انگليسي

 

5

آموزش نحوه و تكنيك گرفتن رگ به پرستاران و دانشجويان پرستاري

20

انگليسي

 

6

مصرف صحيح آنتي بيوتيكها

18

انگليسي

 

7

فيلم آموزشي معاينه پستان توسط خود بيمار

10

10

فرانسوي

انگليسي

 

8

اندوسكوپي

20

انگليسي

 

9

نقش بهداشتي ماما

مراقبتهاي مادران

بدن در حاملگي

درد و كاهش درد

توليد شير از پستان

10

8

7

6

9

انگليسي انگليسي انگليسي انگليسي انگليسي

 

 

 

 

 

 

شماره

عنوان فيلم

زمان

زبان

 

1

بررسي شيوع عوامل اپيدميولوژيكي كلاميديا در زنان باردار بيمارستانهاي علوم پزشكي- ركسانا بهروزي

15

فارسي

 

2

بررسي عوامل خطر انتقال اسهال و عوامل موثر در افزايش مدت زمان ابتلاء در كودكان 4ماه تا 5 ساله بستري در بخشهاي داخلي اطفال بيمارستانهاي نمازي و شهيد دستغيب –آقاي بهادري

غربالگري عفونت مجاري ادراري در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر خرم آباد- مرضيه مومن نسب

14

 

 

 

13

فارسي

 

 

 

فارسي

 

3

بررسي ميزان شيوع و علل مساعد كننده عفونتهاي بيمارستاني در بخش نوزادان- طيبه خزاعي

11

فارسي

 

4

غربالگري  عفونت ادراري در خانمهاي باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي بهداشتي شهرستان لاز –ظريف صنايعي

بررسي رفتارهاي بهداشتي زنان مراجعه كننده به بخش تنظيم خانواده مركز بهداشتي درماني شيراز در ارتباط با عفونتهاي واژن – صديقه شطي

6

 

 

13

فارسي

 

 

فارسي

 

5

UTI و عوامل مستعد كننده آن در خانمهاي حامله نوشهر ( چالوس) سهيلا نظر پور

14

فارسي

 

6

مراقبت هاي دوران بارداري ، حين و پس از زايمان – فرشته جهدي  بررسي ميزان بروز عفونت هاي دوران يائسگي در خانمهاي يائسه شهر اراك ( 77) –مرضيه اكبرزاده

12

فارسي

 

7

بررسي ميكرو ارگانيسم هاي شايع در واژنيت و تاثير برخي عوامل مستعد كننده در همدان – فاطمه شبيري

13

فارسي

 

 

 

 

 

شماره

عنوان فيلم

زمان

زبان

 

1

بررسي چگونگي  كنترل عفونت در اتاق عمل  بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران – زهرا موثقي

16

فارسي

 

2

بررسي عملكرد واحدهاي بهداشت خانواده در زمينه پيشگيري از عفونت در داوطلبين آي . يو .دي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني – فريبا بخشيان ( ناقص مي باشد )

3

فارسي

 

3

ميزگرد پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني  : دكتر  علي صادقي حسن ابادي ،خانم مصطفوي ، خانم غلامزاده ، خانم حضرتي ، خانم خليلي ، خانم نگهبان ، خانم اكبرزاده

87

فارسي

 

4

يرقان ويروسي

سرخك

كزاز

ديفتري

فلج اطفال

مالاريا ( پيشگيري)

19

15

13

16

17

21

فارسي

فارسي

فارسي

فارسي

فارسي

فارسي

 

5

بيماري ديابت و آموزش انسولين

45

فارسي

 

6

آموزش صحيح تزريق عضلاني

28

انگليسي

 

7

بيماريهاي عفونت و پيشگيري از عفونت

17

انگليسي

 

8

نيازهاي اساسي نوزادان

116

انگليسي

 

9

كودكان و بيماري لوسمي

29

انگليسي

 

10

احياء  قلبي – ريوي

27

انگليسي

 

11

شناخت نوزاد متولد نشده

33

انگليسي

 

12

كلاسهاي زايماني

54

انگليسي

 

13

مادر، حاملگي و نوزاد متولد نشده

70

انگليسي

 

14

انجام تمرينات لاماز

43

انگليسي

 

 

 

 

 

شماره

عنوان فيلم

زمان

زبان

 

1

سرطان پستان

40

انگليسي

 

2

زايمان ويژه

45

انگليسي

 

3

كاركاه PBL

35

انگليسي

 

4

بازي كودكان از ديد روانشناسي

25

انگليسي

 

5

توسعه رواني كودكان 3-5 ساله

25

انگليسي

 

6

تفكر در كودكان

25

انگليسي

 

7

دستگاه توليد مثل زنان

30

انگليسي

 

8

اورژانسهاي مامايي

20

انگليسي

 

9

بيمارستان كودكان

25

انگليسي

 

10

بيمارستان كودكان 1

30

انگليسي

 

11

بيمارستان كودكان II

25

انگليسي

 

12

بيمارستان و كودكان لوسمي

25

انگليسي

 

13

بيمارستان كودكان

30

انگليسي

 

14

مراقبت هاي ويژه در نوزادان

25

انگليسي

 

15

نوزادان ويژه – مراقبت از نوزادان ويژه

25

انگليسي

 

16

تشنج و صرع در بچه ها

55

انگليسي

 

17

گزارش فعاليت زنان مرگز NIH : پيشرفت هاي روز در كنترل سرطان پستان

55

انگليسي

 

 

 

 

 

شماره

عنوان فيلم

زمان

زبان

 

1

بررسي عوارض سونوگرافي در حاملگي

 

 

 

2

معجره هاي  كوچك  در IVF

25

انگليسي

 

3

بررسي در جهت سلامتي

10

انگليسي

 

4

بازديد بهداشتي و خانواده

25

انگليسي

 

5

عوارض احتمالي قرص هاي ضد بارداري

40

انگليسي

 

6

تولد نوزاد و پيشگيري از بارداري

25

انگليسي

 

7

مجموعه ويدئويي ارولوژي : ناباروري و  نا تواني جنسي

55

انگليسي

 

8

مجموعه ويدئوي ارولوژي : اندوكرينولوژي

55

انگليسي

 

9

هورمون در يائسگي

25

انگليسي

 

10

بررسي عادات غلط غذايي دختران نوجوان شهر اهواز و تاثير آن بر سلامت زنان-نگين انصاري

11

فارسي

 

11

پوكي استخوان –ناهيد ظريف صنايعي

24

فارسي

 

12

بررسي نقش  خانواده در حمايت از زنان سالمند –مجيده هروي ، بيماري عروق كرونر در زنان –فهيمه سلطاني

20

فارسي

 

13

سرطان سينه ، پيشگيري و فاكتورهاي مستور كننده – ليلي مصلي نژاد

21

فارسي

 

14

بررسي پاسخ هاي پاپ اسمير غربالگزي سرطان دهانه رحم زنان مراجعه كننده به مراكز بهداتشي درماني و روستايي شهرستان شيراز 79-76 – شهربانو رودشتيان

10

فارسي

 

15

حاملگي خارج از رحم

11

انگليسي

 

16

لقاح خارج از رحم

11

انگليسي

 

17

محدوديت  پزشكي و هپايتت HIV.B در زايمان و بيماريهاي زنان

13

انگليسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

عنوان فيلم

زمان

زبان

 

1

نورپلانت

IUD

تكنولوژي قرار دادن IUD

24

22

فارسي

انگليسي

انگليسي

 

2

روشهاي پيشگيري  از بارداري

13

انگليسي

 

3

ادامه : بررسي مولفه هاي فردي .... فرح مادر شاهين

دكتر مداح ، ريئس بورد تخصصي پرستاري

خشونت بر عليه زنان در چشم انداز مراحل مختلف زندگي – كامليا روحاني

بررسي عوامل موثر بر خشونت خانگي زنان در بين زنان مهاجر مراجعه كننده به پايگاههاي  بهداشت پروژه صندوق  جمعيت ملل متحد در منطقه  گلشهر مشهد – نسرين تركمني

بررسي ميزان كودك آزاري در مادراني كه مورد آزار هسمر خود قرار گرفته اند در شهر شيراز – عفت السادات مروستي

تاثير ويتامين ب 6 در كاهش علايم سندروم قبل از قاعدگي محسن معروفي

ميزگرد بهداشت روان : دكتر حق شناس ، دكتر شريف ، دكتر معروفي ، خانم مروستي ، خانم مادر شاهيان ، خانم تقي زاده ،

قرائت قطعنامه توسط دبير سمينار ، ايران جهان بين

 

اختتاميه سمينار – ريئس دانشكده پرستاري ومامايي حضرت فاطمه (س)

10

 

 

13

 

17

 

 

 

10

 

 

15

 

33

 

 

5

 

5

 

 

فارسي

 

 

فارسي

 

فارسي

 

 

 

فارسي

 

 

فارسي

 

فارسي

 

 

فارسي

 

فارسي

 

 

 

4

بررسي علل عدم انجام اقدامات پيشگيري كننده در بروز سرطان پستان و دهانه رحم در پرسنل پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – مريم حضرتي

 

بررسي تاثير ادغام برنامه پيشگيري از زايمانهاي زودرس در خدمات بهداشتي مادران تحت پوشش شبكه بهداشتي – درماني شهر شيراز 1377 – زهره مكي آبادي

 

بررسي كاريوتيپ خانم هاي شاغل در مركز پرتو دهي تهران رضا زهدي اقدم

 

18

 

 

 

 

12

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

عنوان فيلم

زمان

زبان

 

1

بررسي علل نازاي و روشهاي درمان آن – صديقه دهباشي

 

ميزگرد پيشگيري از بيماريهاي زنان : دكتر صراف ، خانم سلطاني ، خانم فروهري ، خانم حضرتي ، خانم جهان بين

 

بهداشت باروري – خديجه ابدالي

 

مقايسه ميزان اختلالات قاعدگي در ميان پرسنل پرستاري زن در تماس با داروهاي شيمي درماني و پرسنل فاقد تماس در بيمارستان نمازي شيراز – فاطمه هاشمي

27

 

53

 

20

 

20

 

فارسي

 

فارسي

 

فارسي

 

 

فارسي

 

2

بررسي پوشش بهداشت مادر و كودك در عشاير استان كرمان – طيبه نادري

 

تاثير طب فشاري بر مشكلات دوران بارداري و ساير اختلالات زنانگي – سكينه غلامزاده

 

حاملگي هاي ناخواسته و نقش آن بر سلامت زنان – مرضيه اكبرزاده

 

بررسي مشكلات زنان استفاده كننده از روشهاي  رايج هورموني تنظيم خانواده از ديدگاه مصرف كنندگان در شهرستان لار فاطمه ويزشفر

 

بررسي تاثير مشاوره در زنان حامله و همسرانشان بر سلامت روان زنان در مراجعين به مراكز بهداشت ولي عصر شهر خوي 1380 –فاطمه مقدم تبريزي

 

 

20

 

 

16

 

 

20

 

 

11

 

 

 

10

 

فارسي

 

 

فارسي

 

فارسي

 

 

فارسي

 

 

 

 

فارسي

 

 

 

 

 

 

شماره

عنوان فيلم

زمان

زبان

 

1

زنان و سلامت رواني – فرخنده شريف

 

بررسي تاثير گروه درمان آموزش بر ميزان عزت نفش دختران  نوجوان – رويا تركاشوند

 

زنان و افسردگي – خديجه رنجبر

 

سوء استفاده جنسي در زنان – ناهيد رژه

 

بررسي مولفه هاي فردي و خانوادگي زنان زنداني به دليل  اعتياد  يا حمل مواد مخدر در ندامتگاه شهرستان بيرجند –فرح مادرشاهيان

28

 

15

 

 

24

 

16

 

8

فارسي

 

فارسي

 

فارسي

 

 

فارسي

 

فارسي

 

 

 

 

2

بررسي مولفه هاي فردي .... فرح مادر شاهيان

دكتر مداح ، ريئس بورد تخصصي پرستاري

 

خشونت بر عليه زنان در چشم انداز مراحل مختلف زندگي –كامليا روحاني

 

بررسي عوامل موثر بر خشونت خانگي زنان در بين زنان  مهاجر  مراجعه كننده به پايگاههاي بهداشت پروژه صندوق  جمعيت ملل متحد در منطقه گلشهذ مشهد – نسرين تركمني

 

بررسي ميزان كودك  آزاري در مادراني كه مورد آزار همسر خود قرار گرفته اند در شهر شيراز –عفت السادات مروستي

 

تاثير ويتامين ب 6 در كاهش علايم سندروم قبل از حامگي –محسن معروفي

 

ميزگرد بهداشت روان : دكتر حق شناس ، دكتر شريف ، دكتر معروفي ، خانم مروستي ، خانم مادر شاهين، خانم تقي زاده

قرائت قطعانامه  توسط دبير سمينار ، ايران جهان بين

اختتاميه سمينار – ريئس دانشكده پرستاري ومامايي –دكتر شريف

 

10

 

 

13

 

 

17

 

 

 

10

 

 

15

 

 

15

 

23

 

5

فارسي

 

 

فارسي

 

 

فارسي

 

 

 

فارسي

 

 

 

فارسي

 

فارسي

 

فارسي

 

فارسي

 

 

 

 

 

شماره

عنوان فيلم

زمان

زبان

 

1

بازنگري مجدد در CPR,ACLS ( احياي بزرگسالان ، احياي نوزادان )

 

60

انگليسي

 

2

كارگاه جامعه نگر مامايي ( خانم فروهري )

 

فارسي

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-16 9:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ