عنوان طرح

نوع مشارکت

اسامی افراد

شماره طرح

تاریخ اتمام

بررسي ميزان شيوع دردهاي قاعدگي و استفاده از طب جايگزين و مكمل بمنظور كاهش آن در دختران دبيرستاني شهر لار

مجري

زهرا خادميان

ماريا مسعودي 

2425-84

31/5/85

بررسي ميزان آگاهي زنان و مردان در خصوص وازكتومي

همکار

صديقه فروهري-طاهره كشاورز نرگس خواجه بافتي

 

1383

بررسي ميزان آگاهي زنان  و مردان در خصوص وازكتومي

مجري

سركار خانمها

كشاورز-خواجه بافتي

1806-82

1383

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-9 16:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ