معاون تحصيلات تكميلي:


 نام و نام خانوادگي: دكتر مرضيه مومن نسب

مدرك تحصيلي: دكتراي پرستاري

آدرس پستي :  شيراز – ميدان نمازي

شماره تماس :  2-6474251– 0711

نمابر :  6474252 – 0711

پست الكترونيك:momennasab@sums.ac.ir


 شرح وظايف مسئول تحصيلات تكميلي

تنظيم برنامه‌هاي آموزشي هر نيمسال

نظارت بر حسن اجراي ثبت‌نام

كنترل و پايش كيفيت ارائه دروس

هماهنگي،  برگزاري و اداره جلسات معارفه دانشجويان جديدالورود

هماهنگي،  برگزاري و اداره جلسات با دانشجويان سال اول در مورد پايان‌نامه

هماهنگي، برگزاري و اداره جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

نماينده دانشكده در شوراي تحصيلات تكميلي

هماهنگي،  برگزاري و اداره جلسات ارائه سمينار پايان‌نامه

هماهنگي، برگزاري و اداره جلسات دفاع از عنوان پايان‌نامه

هماهنگي، برگزاري و اداره جلسات پيش‌دفاع پايان‌نامه

هماهنگي، برگزاري و اداره جلسات دفاع از پايان‌نامه

هماهنگي و برگزاري آزمون جامع Ph.D

نظارت بر حسن اجراي پايان‌نامه

هماهنگي و نظارت بر فعاليت‌هاي اساتيد مشاور

هماهنگي و نظارت بر اجراي كارگاههاي توانمندسازي براي دانشجويان

حفظ و ارتقاء كيفيت پايان‌نامه‌ها

مشاوره با دانشجويان

برنامه‌ريزي ، اجرا و پيگيري ارزشيابي دروني برنامه و بازنگري برنامه‌هاي درسي دوره‌هاي تكميلي

پيگيري امور تحصيلي دانشجويان

هماهنگي و نظارت بر فعاليت‌هاي مربوط به كار دانشجويي (موظفي دانشجويان

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-19 11:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ