مسئول روابط عمومي :خانم خالقي 

مدرک تحصیلی : لیسانس حقوق

تلفن تماس : 219-36474254
 

 شرح وظايف

     كسب به موقع اطلاعات و اخبار مهم واحد و انعكاس سريع و به موقع آن به روابط عمومي و همچنين ارائه گزارش كامل برنامه ها بعد از اجراي آن ها .

1- گردآوري آمار و عملكرد فعاليت هاي بخش هاي مختلف واحد ذيربط و ارسال ماهانه آن به روابط عمومي به صورت خلاصه.

2-  انجام سريع ماموريت هاي محول از طرف روابط عمومي، همچون انتقال پيام ها و اطلاعيه هاي مورد نظر روابط عمومي در بين كاركنان واحد مربوطه و ساير موارد مشابه.

3- انجام برخي فعاليت هاي ارتباطي در ميان كاركنان، مسئولين و ساير امور مشابه به عنوان شعبه روابط عمومي در واحد ذيربط با هماهنگي روابط عمومي دانشگاه و همچنين انعكاس مسائل و مشكلات موجود و تسهيل در ايجاد ارتباطات و دو سويه روابط عمومي با كاركنان، مسئولين و مخاطبين .

4- شركت در كلاس هاي آموزشي روابط عمومي و يا استفاده از جزوات آموزشي ارائه شده از سوي روابط عمومي و ارتباط مستمر  با اين مديريت. .

5- تلاش در جهت تثبيت و تقويت جايگاه روابط عمومي در واحد هاي دانشگاه و برنامه هاي آن

6- تهيه بانك اطلاعاتي از اطلاعات مورد نياز روابط عمومي از جمله وضعيت نيروها، واحد ها، امكانات، شرح وظايف و غيره.

7-  هماهنگي و پيگيري لازم در خصوص انجام بازديد هاي مسئولين وزارتي، ‌رياست دانشگاه يا مسئولين روابط عمومي از واحد مربوطه.

8- هماهنگي جهت برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با كاركنان، مردم و مسئولين .

9- پيگيري لازم امور مربوط به رسانه هاي گروهي در واحد ذيربط مانند برقراري جلسات مصاحبه، ‌تهيه گزارش از مراسم جهت اعلام در رسانه ها تهيه جوابيه هاي لازم در رابطه با مسائل مطرح در رسانه ها.

 

   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-20 8:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ