اعضاي كميته پيشنهادات دانشکده 
  

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصیلی

سمت

سمت در کمیته

شماره تماس ثابت

1

مهران حق شناس

کارشناسی ارشد مدیریت

معاون پشتيباني

مسئول

36474254-119

2

الهام شكوه زاده

کارشناسی بهداشت عمومی

کارشناس امور فرهنگی دانشجویی

دبیر

36474254-179 

3

خدیجه حسن زاده

کارشناسی علوم اجتماعی

کارشناس آموزش

عضو

36474254-194 

موسی اعتمادنژاد

کارشناسی ارشد حسابداری 

رئیس امور مالی

عضو

36474254-120 

5

محمد قاسم پور

کارشناسی ارشد کتابداری

مسئول کتابخانه

عضو

36474254-192 

6

حکمت اله قاسمی

کارشناسی مدیریت بازرگانیمسئول امور عمومیعضو

36474254-123 

                   
     
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-26 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ