شرح وظائف مسئول کارگزینی

1- ثبت و احتساب برگ مرخصي هاي ( استحقاقي، استعلاجي، ماموريت ) پرسنل هيئت علمي ، رسمي و پيماني ،شركتي ، طرحي و احتساب پاسهاي ساعتي
2- پيگيري نامه هاي اداري از طريق اتوماسيون اداري
3- تهيه ليست پرسنل بازنشسته
4- تهيه و تنظيم فرمهاي ارزشيابي پرسنل
5- تهيه ليست ارتقاي گروه استحقاقي پرسنل رسمي – پيماني
6- همكاري در امور مربوط به بازآموزيها
7- همكاري در انجام امري كه از طرف مديريت دانشكده اعلام مي گردد
8- انجام امور رفاهي كاركنان
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-21 8:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ