مسئول دبیرخانه:

خانم توکلی

مدرک تحصیلی : دیپلم

 كد پستي:13119–71936

پست الكترونيك: nurs_midwif@sums.ac.ir 

تلفن گویا و پیامگیر: 8-36474254

فكس: 36474252


 
 
    شرح وظايف
       دريافت و ثبت نامه هاي صادره و وارده در دفتر انديكاتور
       تهيه كپي و تفكيك و ارسال نامه هاي رسيده به كليه مسئولين واحدها بصورت اتوماسيون و غير اتوماسيون
       تهيه پوشه كار جهت كليه مسئولين واحد و دريافت وارسال مكاتبات با توجه به پروسه ارجاع نامه‌هاي به كليه زير مجموعه هاي واحد و جمع آوري پس از بازخورد جهت ارسال نهايي
       تهيه و نصب كليه اطلاعيه هاي اداري ، فرهنگي و آموزشي در بورد و تنظيم ، جهت بروز كردن آنها
       تايپ كليه نامه هاي معاونت هاي دانشكده و زير مجموعه آنها ( پشتيباني ، فرهنگي ، آموزشي و غيره ..... )
       تايپ ، كليه صورتجلسات ، گزارش عملكرد ، قراردادها، مأموريت ها و غيره ...........
       همكاري و پي گيري در انجام مأموريت هاي آموزشي و اداري كاركنان در تهيه بليط و برقراري اسكان افراد در مأموريتها
       تهيه كپي و ارسال فرم هاي ارتقاء ساليانه اعضاء هيأت علمي هر سه ماه و پروسه دريافت مجدد جهت ارسال به دانشگاه
       تهيه پرينت نامه هاي اتوماسيون و غير اتوماسيون جهت بايگاني
       كد گذاري و به روز نمودن تاريخ نامه جهت بايگاني در زونكن و پرونده ها
       پروسه ارسال نامه هاي پرسنلي به كارگزيني جهت درج در پرونده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-18 13:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ