باسمه تعالی

 

باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی شیراز

 

        باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی سراسر کشور

شبكه منطقه تهران:دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران-ايران-شهيدبهشتي-آزاد-شاهد-ارتش-بقيه ا...-بهزيستي-تربيت مدرس

شبكه منطقه مركز:دانشگاه هاي علوم پزشكي اصفهان-اراك-كاشان-كرمان-رفسنجان-يزد-شهركرد-قم

شبكه منطقه شرق:دانشگاه علوم پزشكي مشهد-زاهدان-زابل-بيرجند-گناباد-سبزوار-شاهرود-بجنورد

شبكه منطقه غرب:دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-همدان-لرستان-قزوين-ايلام-كردستان-زنجان

شبكه منطقه شمال:دانشگاه علوم پزشكي تبريز-اروميه-گيلان-بابل-مازندران-گلستان-سمنان –اردبيل

شبكه منطقه جنوب:دانشگاه علوم پزشكي شيراز-اهواز-بندرعباس-جهرم-فسا-بوشهر-ياسوج

 

اهداف باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی

1.ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه.
2. ایجاد فرصت برای شناسایی و شکوفایی استعداد های دانشجویان.
3. ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیتهای علمی ـ پژوهشی دانشجویان.
4. ایجاد بستري مناسب برای رشد و اعتلای علمی دانشجویان و تربیت پژوهشگران آینده کشور.
5. ایجاد زمینه مناسب بمنظور حمایتهای مادی و معنوی دانشگاه از فعالیتهای علمی دانشجویان.
7. انجام فعاليتهای انتشاراتی بصورت نشریات علمی، پژوهشی و خبری.
8. ايجاد و توسعه شبكه‌هاي تحقيقات دانشجويي در داخل و خارج دانشگاه در قالب امضاي تفاهم‌نامه همكاري بين باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي دانشگاهها ب
ه صورت منطقه‌اي و غيره

9. توانمندسازي اعضاي باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي از طريق برگزاري كلاسها و كارگاههاي مختلف آموزشي و پژوهشي از قبيل آموزش كامپيوتر و اينترنت، روش تحقيق، اطلاع‌رساني، مديريت تحقيق، اخلاق در پژوهش، استفاده از نتايج تحقيق، و ايده‌هاي نو.

10.تقويت ارتباط باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي با صنايع مرتبط با سلامت جامعه بويژه صنايع داروسازي و تجهيزات پزشكي از طريق ايجاد ارتباط با واحدهاي رشد و توسعه داخل دانشگاه و مراكز مرتبط خارج دانشگاهي.
11. تقويت ارتباط باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي با تحقيقات باليني از طريق مشاركت در پروژه‌هاي واحدهاي حمايت از توسعه تحقيقات باليني دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي مرتبط داخل و يا خارج دانشگاه.
12. تقويت ارتباط باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي با تحقيقات علوم پايه از طريق مشاركت در پروژ‌ه‌هاي مراكز تحقيقاتي مرتبط داخل و خارج دانشگاه.
13. تقويت اطلاع‌رساني (سخت‌افزاري و نرم‌افزاري)
باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی.
14. بررسي و پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات در سطح دانشگاه و ملي ب
ه منظور ايجاد انگيزه و محيط مشوق در باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي

15. تقويت و ساماندهي داده‌هاي آماري مرتبط با نمادها و فعاليتهاي پژوهشي، باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی (تعيين شاخص‌هاي پژوهشي و تنظيم فرم ارزشيابي و سنجش فعاليت‌ها در برنامه استراتژيك).
16. رعايت اصول اخلاقي در فعاليتها منطبق بر منشور اخلاقي
باشگاه هاي دانشجویی علمی پژوهشی و رعايت اخلاق در پژوهشهاي پزشكي مطابق كدها و دستورالعملهاي باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی كشوري و باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی منطقه‌اي (دانشگاه) اخلاق در پژوهش.

17. توانمندسازي سرپرستان و دبيران باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی در جذب بودجه از منابع داخل و خارج دانشگاه جهت تأمين منابع لازم باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي و توزيع متناسب و عادلانه در راستاي اولويتهاي برنامه استراتژيك باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی
18. فراهم‌ آوردن فرصتهاي مناسب جهت انتشار، ارائه و ب
ه كارگيري نتايج تحقيقات دانشجويي.
19. افزايش مشاركت محققين
باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی در سايت‌هاي معتبر جهاني به لحاظ تعداد مقالات منتشره.
20. توسعه كيفي نشريات داخلي
باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی
21. توسعه فضاي فيزيكي و امكانات پشتيباني
باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی متناسب با تعداد دانشجويان دانشگاه.
22. حمايت از فنآوري‌هاي نو مانند بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و بيوانفورماتيك در تحقيقات دانشجويي.
23. توسعه همكاريهاي بين‌المللي بخصوص با مراكز تحقيقات دانشجويي خارج از كشور منطبق با سياستهاي راهبردي دانشگاه.

 

شرح وظايف :

 

1- تشكيل جلسه با سرپرست كميته و بحث پيرامون اهداف و آئین نامه كميته و وظايف آن

2- نوشتن طرح عملياتي كميته تحقيقات دانشجوئي  و تايپ آن

3- اعلام به دانشجويان جهت ثبت ‌نام در كميته تحقيقات دانشجوئي

4- برگزاري جلسه با دانشجوياني كه جهت فعاليت در كميته ثبت ‌نام نموده‌اند

و بيان اهداف و برنامه‌هاي كميته

5- اعلام كميته‌هاي مختلف و وظايف آنها به دانشجويان با حضور سرپرست كميته تحقيقات دانشجوئي

6- تعيين كميته‌هاي مختلف ، وظايف آنها و تعيين سرگروه هر یک از  كميته‌ها:

 

- كميته مركزي شامل:

 سر گروه هر يك از كميته هاي مختلف و نماينده كميته تحقيقات دانشكده

وظايف سرگروه:

 

·         تنظيم اهداف و شرح وظايف مربوطه

·         برگزاري جلسات منظم گروهی هر دو هفته يكبار و تنظيم صورتجلسه مربوطه

·         شركت در جلسات كميته مركزي بصورت ماهيانه و ارائه گزارش كار

·         برنامه ريزي جهت فعاليت كليه دانشجويان عضو و هدايت و راهنمائي آنها

·         داشتن ابتكار و خلاقيت در جهت تشويق هر چه بيشتر دانشجويان به انجام فعاليتهاي پ‍ژوهشي در گروه مربوطه

·         ارتباط با اساتيد و اعضائ هيئت علمي و استفاده از نظرات و راهنمائي هاي آنان در جهت ارتقائ فعاليتهاي كميته

 ارتباط فعال با اعضائ گروه

 

 

واحدهاي باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی

             *واحد پژوهش

 

●برگزاري جلسات رسيدگي به طرحهاي تحقيقاتي و جوابگويي و حل مسائل دانشجويان در زمينه امور تحقيقاتي

●هماهنگي و برگزاري جلسات شوراي پژوهشي و تعیین اولویت ها

●همكاري با دانشجويان در امور طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه ها

●نظارت بر روند اجرايي طرحهاي پژوهشي و پيگيري در خصوص ارسال به موقع گزارش نهايي و  مقالات حاصل از آن

●كمك و راهنمايي دانشجويان در نحوه تهيه  پيش نويس طرح تحقيقاتي و رفع مشكلات و نواقص آنها قبل از طرح آن در جلسات شوراي پژوهشي کمیته

●برنامه ريزي همايشهاي علمي پژوهشي دانشجويي با هماهنگي واحد روابط عمومي

●بهبود انگیزه در دانشجویان ،دستیاران و محققین به منظور افزایش فعالیتهای علمی ،تحقیقاتی از طریق تدوین آیین نامه های مرتبط با پژوهشهای دانشجویی،افزایش سرانه جذب بودجه پژوهش برای محققین دانشجو و تسریع گردش کار طرحهای تحقیقاتی دانشجویی و برگزای سمینارهای تحقیقاتی متناسب با نیازهای دانشجویان
  تسهيل ارتباط بين دانشجويان و اساتيد با مراكز ديگر جهت دريافت راهنماييهاي لازم

تهیه مقالات برای چاپ

ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی

 

             مراحل تائيد پروپوزال

انتخاب موضوع و هماهنگي با استاد راهنما

دريافت فرم پروپوزال از سايت معاونت پژوهشي

پركردن فرم پروپوزال با راهنمايي استاد

تائيد استاد راهنما

تحويل پروپوزال به دبير باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی دانشكده

پر شدن چك ليست مربوطه توسط دبير جهت رفع اشكالات ساختاري

رفع اشكالات اوليه توسط دانشجو و تحويل به دبير

ارسال پروپوزال تصحيح شده به دفتر مركزي با مهر و امضاي دبير(توسط مجري)

بررسي وتصويب نهايي طرح در معاونت

تماس با مجري طرح جهت رفع اشكال پروپوزال

تحويل پروپوزال اصلاح شده به دفتر مركزي

اجرای طرح و تحويل گزارش پايان طرح به صورت يك مقاله به دفترمرکزي

ارسال نامه پايان طرح دانشجو براي تسويه حساب

تماس با دانشجو براي دريافت هزينه طرح

 

 

            *واحد آموزش

ارتقاء سطح علمي دانشجويان و آموزش اعضا و تربيت نيرو در جهت آموزش به ساير اعضاء در داخل کمیته و در سطح دانشگاه

برگزاري كارگاههاي روش تحقيق و روش مقاله نويسي براي دانشجويان

تهيه جزوات علمي، پمفلت هاي آموزشي بر اساس نیاز بخش ها

همكاري در برگزاري كارگاه هاي اختصاصي آموزشي در دانشكده هاي مختلف

گرفتن باز خورد از دانشجویان برای بهبود کیفیت کار و تعیین اولویت ها

ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی

 

 

            *واحد تالیف و ترجمه و فصلنامه

انتخاب کتاب یا موضوع

پیشگیری از تکرار

تعیین جدول زمان بندی

هماهنگی با معاونت محترم پژوهش دانشکده

گرفتن مطالب از اساتید و دانشجویان

انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی و همچنین خبرنامه کمیته پژوهشی جهت اطلاع رسانی

چاپ و انتشار جزوات، پمفلت ها و کتاب های مورد نیاز واحد های آموزش و پژوهش

ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی

 

            *واحد برگزاری سمینارها

تعیین موضوع

هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت همکاری

ارائه چارچوب های گزینش خلاصه مقالات

هدایت دانشجویان جهت ارائه مقالات

اطلاع رسانی داخل و خارج دانشگاهی

ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی

 

            *واحد روابط عمومی و تبليغات

برقراری ارتباط  با کمیته های علمی – پژوهشی داخل و خارج استان

تبلیغات برای کارهای انجام گرفته

جذب دانشجویان جدید

به روز رسانی برد های تبلیغاتی

اطلاع رسانی تولیدات علمی و اخبار مربوط به دانشجویان

هماهنگی و دعوت برای تشکیل جلسات

دریافت و ارائه مکاتبات با هماهنگی دبیرخانه

ایجاد سایت اینترنتی

بازدیدهای علمی و پژوهشی

اطلاع رسانی مصوبات جلسات شورای مرکزی و اجرایی به مدیران واحد های مربوطه

ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی

 

            *واحد انفورماتیک

ایجاد بانک اطلاعاتی و ثبت رزومه ی دانشجویان   مدیریت وب سایت باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی و پاسخگویی الکترونیک  نگهداری سامانه های رایانه ای باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی

  ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی

 

            *واحد پشتیبانی

نگهداری اموال و در صورت نقص، اقدام در جهت پیگیری تعمیر آنها

تهیه امکانات مورد نیاز واحد ها در راستای پیشبرد اهداف

برگزاری اجرایی سمینارها، کارگاه ها و کلاس های آموزشی و پژوهشی

برنامه ریزی و تخصیص منابع مالی باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی با هماهنگی دبیر و سرپرست کمیته

ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی

 

واحدبين­رشته­اي

هماهنگی با سایر اعضا در دانشکده های دیگر

برقراری امکان همکاری های مشترک در زمینه پژوهش و سایر امور

 تهیه امکانات مورد نیاز واحد ها در راستای پیشبرد اهداف  مشترک

ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به دبیر باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-2-5 12:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ