ليست طرح ها:
 
تعداد
مجری دانشجویی
مجری هیئت علمی
عنوان
وضعیت طرح
1
طاهره نادری
مرضیه اکبرزاده
مقایسه میزان سندرم متابولیک در نوجوانان 18-14 ساله مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و دختران سالم در دبیرستان های شیراز
تصویب-6020
2
نادر آقاخانی
دکتر فرخنده شریف
بررسی مقایسه ای وضعیت روانشناختی دانشجویان پرستاری نخبه و دچار افت تحصیلی در دانشکده پرستاری و مامایی شیراز
تصویب-6035
3
نادر آقاخانی
دکتر فرخنده شریف
بررسی کاربرد آموزش مراقبت از خود بر اساس نظریه اورم بر بستری مجدد بیمارستانی در بیماران نارسایی قلبی ترخیص شده از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تصویب-6113
4
نسرین بهمنی
مرضیه اکبرزاده
تاثیر برنامه آموزشی بزنف بر تمایل مادر به شیردهی و دلبستگی مادر با جنین و نوزاد در مراجعه کنندگان به درمانگاه های بارداری بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز1391
تصویب-6114
5
طاهره رهنورد
معصومه کاویانی
مقایسه تاثیر آموزش سلامت جنسی ، کپسول بذر کرفس و درمان ترکیبی در زنان همسردار مبتلا به اختلال عملکرد جنسی مراجعه کننده به درمانگاه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز1391
تصویب-6156
6
بهاره رفیعی
مرضیه اکبرزاده
مقایسه تاثیر آموزش دلبستگی و تن آرامی بر اضطراب و افسردگی سه ماهه سوم و غم پس از زایمان در زنان نخست باردار با اضطراب کم تا متوسط مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز1390
تصویب-6160
7
میترا عباسی
دکتر مرضیه معطری
تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر راهکارهای مقابله با استرس در پرستاران
تصویب-6249
8
مهناز فرهمند
مرضیه اکبرزاده
تاثیر کمپرس گرم دو مرحله ای بر پیشگیری از آسیب پرینه و شدت درد و طول مدت مرحله اول و دوم زایمان در نخست زایان با مانور والسالوای تاخیری مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز1391
تصویب-6272
9
علی عباس جهرمی
زینت محبی نوبندگانی
بررسی و مقایسه مشکلات آموزش بالینی دانشجویان کارشناسی هوشبری سال آخر دو دانشگاه تیپ یک(شیراز) و تیپ سه(جهرم) از دیدگاه دانشجویان آن دانشگاه ها
تصویب-6282
10
ناهید قاسم نژاد-نرگس بیگی
دکتر محمد علی سهم الدینی
بررسی عملکرد پرستاران در مورد وضعیت کنترل درد بیماران پس از اعمال جراحی شکمی انتخابی در بخش های جراحی عمومی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز1391
تصویب-6289
11
لاله صنیعی
سارا عظیما
بررسی تاثیر کپسول اسید چرب امگا سه بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان نخست باردار مبتلا به افسردگی دوران بارداری، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز1391
تصویب-6291
12
نرگس بیگی -ناهید قاسم نژاد
محمد نبی رحیمیان -دکتر محمد علی سهم الدینی
بررسی ارتباط بین صوت قرآن کریم و معانی قرآن کریم و سطح هورمون های مرتبط با اضطراب در مرحله اول زایمان زنان نخست زا در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال1391
تصویب-6322
13
میترا عباسی
دکتر مرضیه معطری
بررسی اثربخشی مانیتورینگ 24 ساعته فشارخون در پیش بینی رخدادهای قلبی عروقی
تصویب-6327
14
مژگان کمالی
میترا ادراکی
مقایسه وضعیت سلامت عمومی مادران و پدران شیرخواران مبتلا به ناهنجاری مادرزادی قلب مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا(ع) شیراز1391
تصویب-6328
15
فاطمه حجازی
ایران جهان بین
بررسی تاثیر هوش معنوی بر شادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، تهران ، اصفهان و شیراز1390
تصویب-6348
16
پریا دوران
خدیجه ابدالی
مقایسه تاثیر رازیانه و هایپران بر سلامت عمومی زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز1391
تصویب-6349
17
نحله پرندآور
خدیجه ابدالی
بررسی تاثیر ملاتونین بر سطوح لیپید در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز1391
تصویب-6384
18
زینب پیرالو
صدیقه فروهری
تاثیر رژیم متعادل پرفیبر بر انسولین پلاسما و برخی از لیپیدها در دختران نوجوان با اضافه وزن و یا چاقی شیراز 1391
تصویب-6529
19
سرور جوانمردی
فریبا قدس بین
بررسی تاثیر آموزش بر کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به لوسمی مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور کرمان1391
تصویب-6521
20
خاطره رستمی
فریبا قدس بین
تاثیر آموزش مدیریت استرس بر استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1391
تصویب-6522
21
شیرزاد حسینی
رویا دوکوهکی
بررسی شیوع و عموامل خطر تنگی نای بعد از لوله گذاری داخل نای و تراکئوستومی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1390
تصویب-5859
22
فرزانه فرحی
اعظم جوکار
بررسی تاثیر رژیم غذایی متعادل بر افسردگی زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه های زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز1391
تصویب-5062
23
طرح الحاقی
مرضیه اکبرزاده
تعیین ارتباط بین آموزش آموزه های دینی و شاخص های رشد و تکامل شیرخواران تا 3 ماهگی در درمانگاه های پریناتال دانشگاه علوم پزشکی تهران
تصویب-5361
24
طرح الحاقی
مرضیه اکبرزاده
بررسی تاثیر آموزش دلبستگی به پدر بر شدت خشونت خانوادگی در زنان نخست باردار با اضطراب کم تا متوسط مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1391
تصویب-5530
25
طرح الحاقی
مرضیه اکبرزاده
تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی به پدران بر میزان دلبستگی پدر با جنین در زنان نخست باردار مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1391
تصویب-5529
26
 
معصومه رامبد
بررسی ارتباط رضایت دانشجویان پرستاری از نظارت بر پرسپتور با پیامدهای یادگیری خودکارآمدی دانشجو و درک وی از نقش پرسپتور در عملکردهای بالینی1391
تصویب-5531
27
 
معصومه رامبد
بررسی ارتباط خودکارآمدی و توانمندی در پرستاران بالینی1392
تصویب-5491
28
 
فریبا قدس بین
بررسی توانمندی بالینی دانشجویان پرستاری و درک آن ها از ارتباط با پرسپتور بعد از تجربه برنامه پرسپتورشیپ1392
تصویب-5656
29
 
نیلوفر پاسیار
بررسی سطح تنش ، اضطراب و افسردگی در بیماران دارای دفیبریلاتور کاشتنی قلب1392
تصویب-6068
30
طرح الحاقی
فریده وزیری
بررسی شیوع و شدت ماستالژی دوره ای و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان شیراز1391
تصویب-5261
31
 
نیلوفر پاسیار
بررسی ارتباط رفتارهای بین حرفه ای  پرستاران و مدیران و رضایت شغلی  پرستاران در بیمارستانهای  دانشگاه علوم پزشکی شیراز1392
تصویب-6037
 
10-8 طرح در دست داوری می باشد .
 
 
 

ليست طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب ـ سال 1387
 
ردیف
عنوان طرح
مجری اول
مجری دوم (دانشجو)
1
مقايسه تأثير سولفات روي و زيره سبز بر شدت درد قاعدگي دردناك اوليه در دختران دبيرستاني شهر شيراز 1387
خديجه ابدالي 
قرزانه كاشفي 
2
بررسي نظرات دانشجويان دانشكده پرستاري و ماماي شيراز در مورد كيفيت خدمات آموزشي ارائه شده به آنان 1386
نسرين پورعليمحمدي
روح­اله عبدلي
3
بررسي نظرات مراجعه كنندگان به كتابخانه دانشكده پرستاري ومامايي حضرت فاطمه(س) شيراز در مورد كيفيت خدمات كتابخانه­اي ارائه شده به آنان 1386
سكينه غلامزاده
روح­اله عبدلي
4
بررسي اپيدميولوژيكي حيوان گزيدگي در مراجعين به مركز بهداشتي درماني شهرستان فيروزآباد در سال 1385
فريبا قدس­بين
اكبر بابايي­حيدرآبادي
5
بررسي اپيدميولوژيكي حوادث ترافيكي در بيمارستان قائم شهرستان فيروزآباد در سال 1386
فريبا قدس­بين
اكبر بابايي­حيدرآبادي
6
تعيين تأثير رفلكسولوژي بر ميزان تغييرات نبض و فشارخون و اضطراب ليبر در زنان نخست­زاي مراجعه كننده به بيمارستان زينبيه شيراز 1386
معصومه كاوياني
فيروزه ميرزايي
 
 
ليست طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب در سال 1386
 
ردیف
نام مجری
نام دانشجو
عنوان
شماره طرح
تاریخ تصویب
1
فریبا قدس بین
رضا عظیمی
بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه ع پ شیراز پیرامون معیارهای ازدواج و انتخاب همسر
3507-86
21/4/1386
2
فریبا قدس بین
صمد حیدری
بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه ع پ شیراز پیرامون موانع ازدواج 1386
3506-86
21/4/1386
3
فریبا قدس بین
علی خلیلی 
بررسی میزان قاطعیت و عوامل موثر بر آن در پرستاران نمازی شیراز 
3503-86
21/4/1386
4
فریبا قدس بین
اکرم قبادی 
بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه ع پ شیراز
3504-86
21/4/1386
5
خدیجه ابدالی
مرجان خواجه­ ای
بررسی تاثیر هایپیران بر شدت و دفعات حملات گر گرفتگی در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاههای زنان وابسته به دانشگاه ع پ شیراز ، 1386
 
 
6
طاهره کشاورز 
مرجان خواجه­ ای
مقایسه تاثیر دو رژیم درمانی ویتامین C ، داکسی سایکلین ، تریپل سولفا با رژیم داکسی سایکلین، تریپل سولفا بر درمان زخم دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای زنان وابسته به دانشگاه ع پ شیراز، 1386
 
 
7
معصومه کاویانی
فیروزه میرزایی
بررسی اثر رایحه درمانی اسطوخودوس بر میزان تغییرات هورمون کورتیزول و سروتونین و متابولیت آن (5HLAA) در خون و سطح اضطراب هنگام لیبر در زنان نخست زای مراجعه کننده به اتاق درد بیمارستان زینبیه شیراز،1386
23/10/86
3794- 86
8
سمانه زیادلو
مرجان خواجه­ ای
بررسی تاثیر کلاسهای آموزشی پیش از ازدواج بر سطح اگاهی زوجین مراجعه کننده به درمانگاه نادر کاظمی، شیراز 86
 
 
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-14 12:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ