آئین نامه داخلی كميته تحقيقات دانشجوئي دانشكده پرستاري و مامائي حضرت فاطمه (س) شيراز

 

 

فصل اول: كليات

 

  • ماده اول: نام

كميته تحقيقات دانشجوئي دانشكده پرستاري و مامائي حضرت فاطمه (س)

 

  • ماده دوم : تعريف

 كميته اي است تحت نظارت كميته تحقيقات دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، معاونت محترم پژوهشي دانشگاه و با همكاري معاونت محترم پژوهشي دانشكده در راستاي تحقق رسالت كميته تحقيقات دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي شيراز به منظور ارتقائ سطح علمي- پژوهشي دانشجويان كه در چهارچوب قوانين و مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشكي به فعاليت مي پردازد. اين كميته فعاليت خود را از دي ماه 1385 آغاز نموده است.

 

  • ماده سوم : اهداف

1-      ايجاد روحيه تحقيق و پژوهش در دانشجويان

2-      ارتقائ سطح دانش ، نگرش و عملكرد دانشجويان در زمينه تحقيق

3-      فراهم ساختن شرايط مساعد و تسهيلات مناسب جهت ارتقائ توانمنديهاي پژوهشي دانشجويان

4-      ايجاد توانائي طراحي و اجراي طرح هاي پژوهشي بنيادي و كاربردي به منظور گسترش دانش

5-      ايجاد فرصت براي شناسائي و شكوفائي استعدادهاي دانشجويان

6-      ايجاد زمينه مناسب براي رشد علمي دانشجويان و پرورش پژوهشگران آينده كشور

 

  • ماده چهارم:

فعاليتهاي كميته بر مبناي اهداف مذكور شامل:

-          ارائه طرح هاي پژوهشي دانشجوئي

-          برگزاري كارگاه هاي آموزشي

-          تهيه و چاپ كتابچه و گاهنامه پژوهشي

-          اطلاع رساني به دانشجويان در زمينه تحولات علمي و پژوهشي از طريق برد كميته پژوهشي

-          تهيه نرم افزارهاي آموزشي و پژوهشي

-          شركت در سمينارها با ارائه مقاله و برگزاري همايش ها و سمينارهاي علمي دانشجوئي

-          ترجمه و تاليف كتاب

 

o        ماده پنجم : عضو

 

هر دانشجوي دانشكده پرستاري و مامائي شيراز كه علاقمند به فعاليت در حداقل يك كميته از كميته هاي نه گانه كميته تحقيقات دانشجوئي باشد عضو محسوب مي گردد.

 

فصل دوم : اركان

 

اركان كميته شامل 1- مجمع عمومي 2- شوراي مركزي 3 – شوراي كميته ها

 

o        ماده ششم : ساختار:

 

- مجمع عمومي :  شامل تمامي دانشجويان عضو كميته تحقيقات مي باشد كه هر دو ماه يكبار تشكيل جلسه مي دهد.

 

-  شوراي مركزي : شامل سرگروه هر يك از كميته هاي نه گانه و نماينده  كميته تحقيقات دانشكده در دانشگاه مي باشد كه جلسات آن ماهيانه برگزار مي گردد. این اعضائ توسط اعضائ مجمع عمومي انتخاب مي گردند.

 

- شوراي كميته ها : شامل اعضائ عضو در هر يك از كميته هاي زير گروه كميته تحقيقات دانشكده مي باشد كه داراي يك يا حداكثر دو سرگروه است .سرگروه كميته ها توسط راي 3/ 2 اعضائ هر كميته انتخاب مي گردند. جلسات اين كميته هر دو هفته يكبار برگزار مي گردد.

 

 

o        ماده هفتم : وظائف سرگروه

 

- تنظيم اهداف و شرح وظائف مربوطه

 

- برگزاري جلسات منظم هر دو هفته يكبار و تنظيم صورتجلسه مربوطه

 

- شركت در جلسات كميته مركزي بصورت ماهيانه و ارائه گزارش كار

 

- برنامه ريزي جهت فعاليت كليه دانشجويان عضو و هدايت و راهنمائي آنها

 

- داشتن ابتكار و خلاقيت در جهت تشويق هر چه بيشتر دانشجويان به انجام فعاليتهاي پ‍ژوهشي در گروه مربوطه

 

- ارتباط با اساتيد و اعضائ هيئت علمي و استفاده از نظرات و راهنمائي هاي آنان در جهت ارتقائ فعاليتهاي كميته

 

- ارتباط فعال با اعضائ گروه

 

 

 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-16 12:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ