سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: سرکار خانم زینت محبی

 
دبير کمیته تحقیقات دانشجوئی:سرکار خانم ندا جمالی مقدم   

 واحد پژوهش : سرکار خانم معصومه رامبد و خانم صفایی
واحد آموزش: خانم زارعی
واحد روابط عمومی و انفورماتیک:خانم راحله نیک سیرت
واحد نرم افزار آموزشی: خانم صفایی
واحد انتشارات و ترجمه و تألیف: آقای شکراله هادی زاده
واحد سمینار: خانم اسدی
برد علمی و پژوهشی: خانم گیجلو
 
دبیر پژوهشی کمیته تحقیقات دانشکده : زهرا آخوندی
دبیر روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشکده: محمد باقر کلایی
دبیر آموزشی کمیته تحقیقات دانشکده: سجاد خزایی
دبیر ترجمه و تالیف کمیته تحقیقات دانشکده: شکرالله هادی زاده
دبیر سمینارها ، همایش ها و بورد کمیته تحقیقات دانشکده: فاطمه عمویی

 

 

 

 

 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-14 12:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ