طرح های تحقیقاتی

سرگروه: راضیه بیگی- مجید حسینی

 

 

اعضاء

هما ظاهر

مرضیه علیزاده

نجمه عابدینی

سیده منصوره هاشمی

مارینا رحیمی

مرضیه صفایی

زهرا محرری

مژگان امجدی

وحیده سادات شرافت

کوثر قاسمی

طاهره سیفی

مینا پردل

زهرا زهادت پور

هانا حسینی وارسته

زهرا رحیمی اصل

نسرین یعقوبی

مهر علی اکملی

صدیقه شریف زاده

ندا رئیسی

فاخته ادیب

فاطمه بهشت آیین

نسرین هوشمندی

محمد آریایی

مجید حسینی

سرور جوانمردی فر

عاطفه آقاحسینی

مرضیه ابراهیمی

راضیه بیگی

مرجان خواجه ای

لیلا کارگرفرد

سمیه دریس

پریسا نیساریان

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-7-16 16:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ