کارگاه های برگزار شده دانشجويي توسط معاون پژوهشی


کارگاه های برگزار شده در سال 1392
تعداد
عنوان
تاریخ
مکان
نوع
تعداد افراد
ساعت
1
Search مقدماتی
7و5/3/92
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
17
5
2
پروپوزال نویسی
327/3/92
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
28
5
3
مقاله نویسی
18/4/92
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
25
6
4
پروپوزال نویسی
13/10/92
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
 
 
5
Endnote
24/1/92
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
 
 
6
Endnote
27/1/92
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
 
 
7
Search پیشرفته
24/7/92
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
 
 
  

کارگاه های برگزار شده در سال 1391
تعداد
عنوان
تاریخ
مکان
نوع
تعداد افراد
ساعت
1
آشنایی با روش تحقیق و پروپوزال نویسی
24/1/91
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
12
5
2
پروپوزال نویسی
30/1/91
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
10
6
3
پروپوزال نویسی
31/1/91
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
18
5
4
پروپوزال نویسی
16/7/91
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
13
6
  

کارگاه های برگزار شده در سال 1390
تعداد
عنوان
تاریخ
مکان
نوع
تعداد افراد
ساعت
1
روش تحقیق مقدماتی
24-25/1/90
پیراپزشکی
دانشگاهی
22
18
2
روش تحقیق مقدماتی
31/1/90
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
13
5
3
روش تحقیق مقدماتی
1/2/90
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
14
5
4
روش تحقیق مقدماتی
23/3/90
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
12
5
5
روش تحقیق و تفکر خلاق
14/7/90
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
13
5
 6
روش تحقیق و تفکر خلاق
24/7/90
پرستاری و مامایی شیراز
دانشگاهی
19
5 

 

ردیف
نام کارگاه
تاریخ برگزاری
افراد شرکت کننده
1
كارگاه summer student مقدماتي (search)
18-90/5/15
ویژه كليه دانشجويان
2
كارگاه پيشرفته SPSS
13-90/6/10
ویژه كليه دانشجويان
3
كارگاه پيشرفته پروپوزال نويسي
13-90/6/10
ویژه كليه دانشجويان
4
تور پژوهشي (تهران- اصفهان- مشهد)
22-90/6/15
ویژه كليه دانشجويان 
5
شارژ خوابگاه
90/5/10 - 90/6/20
ویژه كليه دانشجويان

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-6 10:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ