آئين نامه ها

1

آئين نامه انتشارات 

2

دستورالعمل نشر

3

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار

4

شرایط ارائه کتب در جشنواره رازی

5

روش نگارش فهرست منابع به شیوه ونکوور

6

 آيين نامه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشكی شيراز 

7

دستورالعمل ویراستاری ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

8

راهنمای كشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشكی

9

دستورالعمل چاپ و نشر انتشارات دانشگاه علوم پزشكی شيراز

10

دستورالعمل ویراستاری ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

11

تعهد نامه مولفين و مترجمين

12

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-19 14:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ