نام و نام خانوادگي: دکتر رکسانا جان قربان

   مرتبه علمي : استادیار

   مدرك تحصيلي : دکترای تخصصی بهداشت باروری 

   آدرس پستي : شيراز ، فلكه نمازي، دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)

   شماره تماس : 6474254-0713

   پست الكترونيک:   janghorban@sums.ac.ir

   نمابر : 6474252- 0713

 

     شرح وظايف معاونت پژوهشي دانشكده

§         برنامه‌ريزي جهت توسعه پژوهش در راستاي برنامه‌هاي استراتژيك دانشگاه

§         ارائه پيشنهاد و طرح در زمينه توسعه پژوهش در دانشكده

§         توسعه پژوهشهاي بين بخشي بين دانشكده‌اي و بين دانشگاهي

§         بررسي و تدوين آئين‌نامه‌هاي پژوهشي دانشكده و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي جديد

§         زمينه‌سازي توسعه ارائه خدمات مشاوره‌اي

§         ارتباط مستمر با گروههاي آموزشي دانشكده به منظور ارتقاء فرآيند پژوهش دانشكده

§         تعيين اولويت‌هاي پژوهشي دانشكده با همكاري گروههاي آموزشي

§         ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي و ارائه پس‌خوراند به آنها

§         نيازسنجي كارگاههاي پژوهشي و هماهنگي لازم جهت برگزاري از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه

§         فراهم‌سازي تسهيلات مشاوره به اعضاء هيئت علمي و دانشجويان در زمينه پژوهش

§         فراهم‌آوري تسهيلات استفاده از ژورنال‌ها و كتب مرجع دانشگاهي جهت اعضاء هيئت علمي و دانشجويان  وكارشناسان

§         بررسي، تأييد و ارسال مدارك درخواست شركت دركنگره‌هاي پژوهشي داخل و خارج از كشور به معاون پژوهشي دانشگاه

§         بررسي مدارك و انتخاب پژوهشگران برتر گروههاي آموزشي و انتخاب پژوهشگر نمونه در سطح دانشكده

§         ارائه تسهيلات دسترسي به بانك‌هاي اطلاعاتي خريداري شده توسط دانشگاه

§         نيازسنجي و تعيين اولويت‌ نيازهاي اعضاء هيئت علمي و دانشجويان در زمينه بانك‌هاي اطلاعاتي، كتب و نشريات

§         بررسي و تأييد پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتي دانشجويان و دستياران

§         ايجاد هماهنگي با مراكز تحقيقاتي به منظور مشاركت دانشجويان و اساتيد در تحقيقات در مراكز فوق

§         توسعه فرهنگ پژوهش در كارشناسان دانشكده

§         رسيدگي به جنبه‌هاي اخلاقي پژوهش‌هاي انجام گرفته در سطح دانشكده

§         شركت در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه

§         اداره و برگزاري جلسات شوراي معاونين پژوهشي گروههاي دانشكده

§         شركت در جلسه شوراي معاونين دانشكده

§         نظارت بر حسن اجراي انجام امور در حوزه معاونت پژوهشي دانشكده

§         ارزشيابي فعاليت مديران و كارشناسان حوزه معاونت پژوهشي

§         جمع‌آوري فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشكده

§         پايش فعاليت‌هاي پژوهشي گروههاي آموزشي به صورت سالانه

§         بررسي ، تأييد و ارسال مدارك درخواست فرصت مطالعاتي در ارائه آن به رياست دانشكده

 

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-19 9:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ