پرسنل کتابخانه


                   

             

نام و نام خانوادگی: محمد قاسم پور
             
  سمت: مسئول کتابخانه
              
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری
                 

  ایمیل: Vcr-libs5@sums.ac.ir
             
    شرح وظایف
 
 
              

               
نام و نام خانوادگی: معصومه رئیسی

    سمت : کتابدار
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری

   ایمیل: Dpt22980918@sums.ac.ir
                 
شرح وظایف
             

 

                

نام و نام خانوادگی: زهرا نوذری

سمت: کتابدار

مدرک تحصیلی: دیپلم

ایمیل: Libnursing@sums.ac.ir

شرح وظایف
نام و نام خانوادگی: فرشته ناظمی

سمت: کتابدار

   مدرک تحصیلی: کارشناسی کتابداری

ایمیل: Dpt2452412570@sums.ac.ir

شرح وظایف

          
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-14 10:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ