فرم ها و آئین نامه ها

 

آئین نامه ها، مدارك لازم و فرم ها:

·     آیین نامه اجمالی مديريت توسعه علم و فناوری سلامت معاونت پژوهشی و فناوری 

·     آيين نامه اجرايی برگزاري كليه گردهمايی هاي دانشگاه (كنگره-سمينار-همايش-سمپوزيوم و ...)

·     آیین نامه برگزاری گردهمایی های علمی-تخصصی بین المللی حوزه سلامت 

·     مجاز بودن ارائه سخنرانی علمی 20% از سخنرانان خارجی به صورت ویدئو کنفرانس

·     فرم درخواست وب سایت کنگره

 

شرکت در همایش های علمی:

           اعضاء هیأت علمی

 

·         آیین نامه حمایت از شركت با ارایه مقاله اعضاء هیأت علمی دانشگاه در همایش های علمی خارج از كشور  

·         دستورالعمل پرداخت تسهیلات جهت سخنرانی مجازی

·         فرم تعهد نامه (قبل از سفر)

·         فرم گزارش شركت در همایش های علمی خارج از كشور(PDF)  

·         فرم گزارش شركت در همایش های علمی خارج از كشور (Word) 

·         مدارك لازم جهت شركت اعضای هیأت علمی در همایش های علمی خارج از كشور (قبل و پس از سفر)

 
 
کارکنان

·     آیین نامه نحوه استفاده كاركنان )غیر عضو هیأت علمی از تسهیلات مقرر جهت ارایه مقاله در گردهمایی های داخلی و خارجی)

·     مدارك لازم جهت ارایه مقاله كاركنان (غیر عضو هیأت علمی) در گردهمایی ها 

·      فرم های ماموریت های خارج از کشور کارکنان وزارت متبوع (حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(


دانشجویان

·  آیین نامه نحوه استفاده دانشجویان از تسهیلات مقرر جهت ارایه مقاله در گردهمایی های داخلی و خارجی (مقاطع عمومی (

·   آیین نامه نحوه استفاده دانشجویان از تسهیلات مقرر جهت ارائه مقاله در گردهمایی های داخلی و خارجی تحصیلات تکمیلی)

 ·دستورالعمل پرداخت تسهیلات جهت دانشجویان ارائه دهنده مقاله در کنگره 


توجهكمك هزینه سفر جهت شركت و ارایه مقاله در همایشهای خارج از كشور طبق مقررات مربوطه پرداخت می  گردد و جهت شركت در كارگاه ها اقدامی مقدور نخواهد بود


فرصت های مطالعاتی:

·    آیین نامه فرصت های مطالعاتی

·   مدارک لازم جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور (قبل و پس از سفر(

·    فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از كشور (PDF) 

·    فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از كشور (Word)

·    فرم گزارش سفر دوره فرصت مطالعاتی (Word)

·    مدارك لازم جهت صدور كارت اعتباری

     

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-27 12:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ