فرم ها و پرسش نامه های طرحهای تحقیقاتی مصوب

  پرسشنامه ها

ردیف

عنوان پرسشنامه

نوع فایل

1

پرسشنامه طرح تحقيقاتی         

PDF

WORD

2

پرسشنامه طرح تحقيقاتی (انگلیسی)

PDF

WORD

3

پرسشنامه طرح تحقيقاتی دانشجويی

PDF

WORD

4

پرسشنامه HSR

PDF

WORD

5

فرم پیش پروپوزال پروژه های جامع

 

 

6

فرم پیش پروپوزال طرح های HSR

7

فرم پیش پروپوزال گرنت پروژه جامع

8

پرسشنامه طرح فناورانه

 
فرم های مالی


فرم های مربوط به نظارت و داوری طرح های تحقيقاتی

 
فرم های
 مربوط به طرح های تحقيقاتی مشترك (تفاهم نامه ها)

 
فرم های مربوط به كميته اخلاق

 فرم های مربوط به گزارش پيشرفت و نهايی طرح های تحقيقاتی


فرم های متفرقه

 

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-12 9:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ