آیین نامه اساتید هیئت علمی

1

دوره فلوشيپ پژوهشی

2

آئین نامه ترفیع سالانه

3

اعطاء پایه تشویقی

4

مصوبات هئیت ممیزه آموزشی دانشگاه در خصوص کیفیت تدریس اعضای هیات علمی پژوهشی دانشگاه

5

مصوبات هئیت ممیزه دانشگاه در مورد شرایط احراز برخی از ماده ها و بندهای آئین نامه ارتقاء

6

 مصوبه وزارت بهداشت و درمان در خصوص نحوه محاسبه حداقل و حداکثر امتیاز مقالات پژوهشی براساس ماده 3 آئین نامه ارتقاء 

7

آیین نامه حمایت از شركت با ارایه مقاله اعضاء هیئت علمی دانشگاه در همایش های علمی خارج از كشور


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-21 9:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ