معرفی شورای صنفی دانشجویی


شورای صنفی اموزشی از 7تا عضو و2 عضو علی البدل تشکیل میشه که جلسات فقط با حضور 7نفر اصلی تشکیل میشه و در صورت صلاح دید از دوتا عضو علی البدل استفاده میشه برا برنامه های بزرگ  اجرایی نحوه انتخابات این انجمن از طریق شورای نظارت بر انتخاب و کمیته اجرایی این انتخابات مشخص میشه که هرساله یک ماه قبل از موعد انتخابات کم و.کیف ان به اطلاع دانشجویان میرسد.

دایره وظایف شورای صنفی تمام فعالیت های دانشجویان و هر انچه که به دانشجویان خدمت میدهد یا به عبارتی تمام امکانات رفاهی و اموزشی و فرهنگی و ورزشی که مربوط به دانشجویان هست این شورا اجازه دخالت و ورود دارد .

تنها محدودیت برای دبیر شورا و بقیه اعضا مشارکت در کارهای سیاسی و.جناح گرایانه انجمن هاست که به طور جد منع و غیر قانونی است و.در صورت بروز به برکناری از شورا منجر میشود که حکم این مورد نیز با نامه شکایت معاون فرهنگی دانشکده و معاون فرهنگی دانشگاه و تایید ریاست دانشگاه اجرا میشود.

هدف اصلی تشکیل شورای صنفی مدیریت بحران و مشکلات دانشجویان و تسهیل فرایند اموزش و افزایش امکانات رفاهی برا دانشجویان است.سقف ساعت کاری برای هر نفر از اعضا 30 ساعت و.در مجموع 210ساعت است که تعیین ساعات به عهده دبیر شورا می باشد که فعال در شورای صنفی مرکزی که با رئیس دانشگاه برگزار میشود ،می باشد

با توجه به سال نمایندگی صنفی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده حضرت فاطمه (س) و نمایندگی دانشجویان استان و کشور از این رو لازمه هر شخص از اعضای این شورا میدونم که در بخش فرهنگی در حد والایی و در بخش اموزشی از رتبه های برتر باشد که غیر از این موارد شخص الگوی نامناسبی برای بقیه دانشجویان و ناتوان برای اجرای کارهای صنفی می باشد. شورای صنفی کمیسیون های مختلفی داره از جمله فرهنگی ورزشی تغذیه ای حقوقی و رفاهی که تشکیل ان به عهده دبیر و مسئولیت هر یک از کمیسیون ها به عهده یکی از اعضا می باشد

انتخاب نایب دبیر نیز به عهده دبیر می باشد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-14 13:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ