مركز مهارت‌هاي باليني دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)
Clinical skills , learning center


مسئول مركز: خانم صدف مجرب 

مدرک تحصیلی : کارشناسی پرستاری
 

line.gif]


درباره مركز : اين مركز يكي از واحدهاي حوزه معاونت آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي مي‌باشد

مقدمه
            يكي از ويژگي‌هاي آموزش علوم پزشكي لزوم آموزش تعداد زيادي از مهارت‌هاي عملي و ارتباطي در كنار حيطه‌هاي دانشي و نظري مي‌باشد، اين خصوصيت آموزش پزشكي باعث شده تا از ديرباز دانشجويان علوم پزشكي پا به‌ پاي استادان خود در آزمايشگاه‌ها، بيمارستان‌ها و بر بالين بيمار به مشاهده و تمرين مهارت‌هاي عملي، تجربه مهارت‌هاي ارتباطي با همكاران و بيماران، و كسب نگرش‌هاي لازم بپردازند.
            پژوهش‌ها نشان داده‌اند كه دانشجويان در برخوردهاي اوليه خود با بيماران اضطراب دارندو اين اضطراب اغلب مربوط به انجام مهارتهاي عملي است.اگر دانشجو تمرين كافي نداشته باشد ترس از شكست و اشتباه كردن مانع عملكرد درست وي مي‌شود. با روش صحيح‌آموزش مهارت‌ها مي‌توان بهره‌وري آموزشي را افزايش داد.
رسالت مركز:
            مركز مهارت‌هاي باليني محيطي براي آموزش مهارت‌هاي باليني به صورت عملي است كه با فراهم آوردن وسايل آموزشي، مدلها و وسايل سمعي، بصري و رايانه‌آي فرصتي ايجاد مي‌كند تا دانشجويان در محيطي آرام، كنترل و هدايت شده مهارت‌هاي تكنيكي و ارتباطي را قبل از ورود به عرصه‌ي باليني فراگيرند. هم‌چنين با انجام پژوهش به دنبال طراحي و ارزيابي استراتژي‌هاي جديد آموزش و ارزش‌يابي هستيم تا با كمك آن‌ها فراگيري مستقل را ترويج دهيم و راه‌هاي جديدي در آموزش بگشائيم.
هدف:
            هدف اصلي مركز آموزش مهارت‌هاي باليني فراهم آوردن فضايي شبيه به محيط باليني است كه با مدل‌هاي شبيه‌سازي شده و سناريوهاي باليني موجود در مركز به پرورش مهارت‌هاي باليني بپردازد. اين وسايل آموزشي و مدل‌ها و محتواي آموزشي، محيطي فراهم مي‌آورند تا دانشجو براي انجام وظايف آتي خود در محيط‌هاي واقعي، پيچيده و پر از اضطراب آماده شود.
 
 
 
شيوه‌ آموزش در مركز:
            اساس نحوه‌ي آموزش در skill lab تشكيل گروه‌هاي كوچك (دانشجو محوري) آموزش فعال و آموزش براساس طرح درس مي‌باشد. آموزش در اين مركز تحت نظارت استاد و يا به صورت خودآموزي خواهد بود. وقت دانشجويان نبايد صرف انجام يا شنيدن سخنراني گردد، بلكه فرصت‌ها بايد صرف‌ تمرين مهارت‌هاي عملي گردد و استفاده از فناوري ارتباطات و كامپيوتر به صورت فزاينده اهميت خود را در يادگيري دانش و مهارت‌ها نشان مي‌‌دهد.
امكانات آموزشي اين مركز
           اين مركز جهت آموزش مهارتهاي پرستاري،مامايي،اتاق عمل وهوشبري،فوريتهاي پزشكي،كمكهاي اوليه،معاينات پزشكي تجهيز شده است و مجهز به ماكت هاي لوله گذاري،c.p.R  فشارسنج ها،ماكت تزريق،لوله گذاري،سونداژ و سيميلارتورهاي آموزشي پيشرفته جهت معاينات فيزيكي،قلب،ريه،شكم و...... مي‌باشد.
 
فعاليتهاي ارائه شده در اين مركز:
·        آموزش مهارتهاي عملي پرستاري
·        آموزش اصول و فنون مامايي
·        آموزش مهارت هاي باليني اتاق عمل و هوشبري
·         كمكهاي پزشكي اوليه دانشجويان فوريتهاي پزشكي
·        آموزش مهارتهاي معاينه فيزيكي
·        آموزش مهارتهاي بهداشت و بازديد منزل
·        آموزش واكسيناسيون نوزادان و مراقبت از كودكان
·        تمرين مهارتهاي باليني
·        برگزاري كارگاه هاي آموزشي
·        ارزشيابي دانشجويان در اجراي مهارتهاي باليني به صورت آسكي
line.gif]
 
مسئول مركز: خانم صدف مجرب 
                               
شرح وظايف:
1-    چك كردن برنامه روزانه هر آزمايشگاه با توجه به دستورالعملهاي مربوطه
2-    تهيه و آماده كردن وسايل كمك آموزشي جهت استفادۀ استادان،مربيان و دانشجويان در كلاس هاي تئوري مولاژ، دستگاه فشار خون و....
3-    هماهنگي با گروههاي مختلف پرستاري و مامايي، اتاق عمل و فوريتها براي برنامه ريزي برنامه كلاسها
4-    كمك در برگزاري سمينار، كارگاه و بازآموزي هايي كه در دانشكده و خارج از دانشكده برگزار ميگردد
5-    كمك در آماده كردن آزمايشگاهها و همچنين كمك به مربيان جهت انجام برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم به صورت آسكي
6-    آماده سازي آزمايشگاه در برگزاري كارگاه و بازآموزي تزريقات و پانسمان براي افراد كه در سطح استان متقاضي ايجاد كلينيك تزريقات وپانسمان مي‌باشند.
7-     برگزاري كارگاه احياء نوزادان جهت دانشجويان كارشناسي پيوسته پرستاري و مامايي توسط گروه در هر نيمسال تحصيلي
8-    اختصاص وقت به دانشجويان جهت تمرين در آزمايشگاههاي فن پرستاري،اتاق عمل و نظارت و راهنمايي آنان در هنگام تمرين و تأييد برگه تمرين آنان بعد از اتمام كار
9-    در اختيار قرار دادن گوشي پزشكي جهت دانشجويان مامايي در كارآموزي معاينه فيزيكي
10-سفارش قطعات ووسايل مصرفي مورد نياز در آزمايشگاه
11-آماده سازي و چك كردن دستگاههاي آزمايشگاه در شروع و پايان هر ترم،ساكشن،چراغ معاينه و.....
12-تهيه و وسايل جديد جهت آموزش بهتر دانشجويان،دستگاه فشار خون مچي و بازويي ديجيتالي........
13-اجراي مقررات استفاده از آزمايشگاه در راستاي بهينه سازي امور آموزشي
14-ارائه گزارش كار آزمايشگاه
15-همكاري در تهيه و تحويل برخي وسايل مورد نياز دانشجويان در فيلدهاي باليني
16- همكاري در انتقال وسايل مورد نياز به غرفه هاي دانشكده به مناسبتهاي مختلف از قبيل روز دانشگاه،هفته سلامت،هفته مشاغل و........ 
مقررات مركز آموزش مهارتهاي باليني
دانشجويان عزيز در هنگام حضور در كلاس (آزمايشگاه) به اين نكات توجه نمائيد.
·        داشتن يونيفورم مناسب
·        تحويل وسايل توسط مسئول آزمايشگاه به دونفر از دانشجويان به صورت نوبتي صورت مي‌پذيرد.
·        گوشي همراه خود را در زمان حضور در آزمايشگاه خاموش يا بي‌صدا نماييد.
·        سروقت و قبل از استاد در آزمايشگاه حضور داشته باشيد.
·        بعد از اتمام آزمايشگاه دو نفر از دانشجويان به صورت نوبتي وسايل را به جاي خود برگردانده و مرتب مي‌نمايند.
·        دانشجويان مسئول، بايد از خاموش بودن وسايل برقي مطمئن شوند.
·      دانشجويان مسئول، درب آزمايشگاه را بعد از اتمام كلاس ببندند.
 
 
 
 
 
 line.gif]
 
دانشجويان محترم رعايت نكات زير هنگام گرفتن وقت تمرين ضروري است:
1.       مركز آموزش مهارت‌هاي باليني از ساعت 30/7 لغايت 15 فعال مي‌باشد.
2.       تعيين تاريخ و مدت تمرين قبل از مراجعه به مركز آموزش مهارت‌هاي باليني
3.       گروه‌هاي تمرين چهار تا شش نفره باشند.
4.       خواهران و برادران جداگانه تمرين مي‌نمايند.
5.       دانشجويان هر گروه در آزمايشگاه مربوط به خود تمرين مي‌نمايند.
6.       در زمان تمرين همراه داشتن كارت دانشجويي و برگه‌ي ثبت تمرين الزامي است.
7.       حضور دانشجويان خارج از دانشكده در آزمايشگاه ممنوع مي‌باشد.
8.       در زمان تعيين شده مراجعه و حضور خود را ثبت نمايند.
9.       در صورت انصراف از تمرين به مسئول مركز اطلاع دهيد.
10.    در هر گروه تمرين يك نفر به عنوان هماهنگ‌كننده تعيين شود.
11.    مسئوليت نظم و حفظ تجيهزات آزمايشگاه به عهده هماهنگ‌كننده خواهد بود.
12.    در صورت صدمه به تجهيزات، گروه مجبور به جبران خسارت خواهد بود.

 
دانشجويان عزيز هنگام تمرين در ‌آزمايشگاه به اين نكات توجه نمائيد.
·        دستكش‌هاي استريل بعد از باز شدن و استفاده، مجدداً پودر زده و استفاده گردد و از انداختن آنها در سطل زباله و همپر خودداري شود.
·        دستكش و ماسك‌هاي يك بار مصرف بعد از استفاده در سطح زباله انداخته شوند.
·        بسته‌هاي گاز استريل باز شده را در صورت تميز بودن دوباره بسته‌بندي كرده و در ظرف مخصوص قرار دهيد.
·        بعد از تعويض ملحفه‌هاي بيمارنما، آنها مجدداً تا شده و در كمد مخصوص قرار گيرد و از ريختن ملحفه‌هاي تميز در همپر خودداري نماييد.
·        همپر، مخصوص ملحفه‌ و البسه‌ي كثيف مي‌باشد، از انداختن اشغال در همپر خودداري نماييد.
·        اشياء تيز در safety box انداخته شوند.
·        از جابه‌جايي وسايل از يك آزمايشگاه به آزمايشگاه ديگر خودداري نماييد.
·        در حفظ وسايل دقت كافي مبذول گردد.
 
بعد از اتمام تمرين هنگام ترك آزمايشگاه دانشجويان محترم به نكات زير توجه داشته باشند.
·      تمام وسايل به محل اصلي و در كمدها برگردانده شود.
·        كپسول اكسيژن باز نباشد.
·        دستگاه ساكشن خاموش گردد و از پريز برق جدا شود.
·        پنجره و شير ‌آب بسته، كولر و چراغ آزمايشگاه خاموش باشد.
·        جهت ثبت تمرين خود به مسئول مركز مراجعه و برگه تمرين خود را مهر نمائيد.
 
 
 
مقررات امتحان ميان‌‌ترم و پايان‌ترم آزمايشگاه
1)       امتحان عملي آزمايشگاه به صورت آسكي برگزار مي‌گردد.
2)       همه‌ي دانشجويان بايد رأس ساعت مقرر در محل آزمايشگاه حضور داشته باشند.
3)       همراه د اشتن يونيفورم مناسب
4)       از آوردن تلفن همراه حتي‌الامكان خودداري كنند.
5)       برگه‌هاي تمرين خود را در روز قبل از امتحان به دفتر آزمايشگاه تحويل داده باشند.
6)       وسايل مورد نياز امتحان عملي (ساعت ثانيه شمار، خودكار و ....) به همراه داشته باشند.
7)       حفظ سكوت، نظم و آرامش در زمان برگزاري امتحان
8)       عدم ارتباط كلامي با دانشجويان در زمان تعويض ايستگاه‌ها در امتحان آسكي
9)       با تقلب در زمان امتحان برخورد خواهد شد. (در زمان امتحان در صورت مشكوك شدن به تقلب، دانشجو از امتحان محروم خواهد شد.
 
مركز آموزش مهارتهاي باليني دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س) مشتمل بر بخشهاي ذيل مي‌باشد:
·        واحد مهارتهاي باليني پرستاري
·        واحد مهارتهاي باليني مامايي
·        واحد مهارتهاي اتاق عمل و هوشبري
·        واحد مهارتهاي معاينات فيزيكي
·        واحد مهارتهاي فوريتهاي پزشكي
·        واحد مولاژ و سالن آناتومي
                       تمام بخشهاي اين مركز مجهز به وسايل آموزشي از جمله case,LcD ، ويديو پروژكتور، اورهد،وايت        بردو.... ميباشد.
 
 
 
 
 
 line.gif]

واحد مهارتهاي باليني پرستاري:
تجهيزات: ماكت‌هاي مراقبتهاي پرستاري، دستگاه ساكشن، ماكت لوله گذاري، ماكت حمل بيمار، مدل رگ گيري و تزريقات وريدي، ماكت مراقبت از زخم، اشكال دارويي، انواع آتل‌ها،اكسيژن‌تراپي، تجهيزات بخيه و ترميم زخم، تخت هاي بيمارستاني، ماكت زخم بستر، ماكت تزريق داخل جلدي، ماكت دست اندازه گيري فشار خون، انواع پانسمانهاي جديد، انواع كلستومي ها، گلوكومتر، انواع دستگاههاي فشارخون ديجيتال، انواع فرمهاي پروندۀ بيمار، پاراوان، ويلچر، برانكارد.
در اين واحد دانشجويان مهارتهايي چون كنترل علائم حياتي، پذيرش بيمار، رعايت بهداشت فردي بيمار تأمين نيازهاي غذايي، اكسيژن تراپي ، مراقبت از زخم و شكستگي ها، روشهاي پيشگيري از انتقال عفونت، حمل و جابجايي بيمار، بررسي وضعيت سلامت، انواع پوز پشن بيمار، تجويز و آشنايي با اشكال دارويي ، انجام تزريقات داخل‌جلدي، زيرجلدي،عضلاني ووريدي خون گيري، و مراقبت قبل و بعد از عمل جراحي، سونداژ معده ومثانه آشنايي با احياء قلبي ـ ريوي پايه را فرا مي‌گيرند.
واحد مهارتهاي اوليه فوريتهاي پزشكي:
تجهيزات : ماكت پيشرفته احياء MEGA CODE مجهز به vital sign ، ماكت لوله گذاري و C.P.R ، وسايل لوله گذاري داخل تراشه،آمبوبگ و وسابل باز نگه داشتن راه هوايي، انواع آتل ها و فيكساتورها، الكتروشوك، انواع زخم ها.
در اين واحد دانشجويان مهارتهايي چون، احياء قلبي- ريوي، لوله گذاري داخل تراشه و باز كردن راه هوايي مصدوم، حمل مجروح و.... را فرا مي گيرند.
واحد بررسي وضعيت سلامت  و معاينه فيزيكي:
تجهيزات : ماكت پيشرفته مراقبت از بيمار مجهز به vital sign جهت شنيدن صداي قلب و ريه و وسايل اندازه گيري قد، وزن،دورسر، تخت معاينه، ُُافتالموسكوپ، اتوسكوپ، دستگاه فشارخون،تابلو بينايي سنجي، مانيتور و سي‌دي‌هاي آموزشي،ويديوپرژوكتورو صفحه نمايش مي‌باشد.
در اين واحد دانشجويان مهارتهايي چون روشهاي مراقبت از بيمار، تشخيص موارد طبيعي و غير طبيعي، طريقه گرفتن شرح حال و مصاحبه را فرامي گيرند. هنر گوش دادن، طرح سؤالات بازوبسته، ارتباط در موقعيت‌هاي خاص، معاينات روي مانكن و بيمار و روي يكديگر صورت مي‌پذيرد.
مهارتهاي باليني مامايي:
تجهيزات باليني: ماكت هاي تخصصي بارداري و زايمان، تخت ژينكولوژي، مدل آموزشي ديلاتاسيون و افاسمان I.U.D گذاري، ماكت جفت و جنين، ماكت مانورلئوپولد،ماكت لگن و ماينات زنان، ماكت نوزاد، ماكت معاينات پستان، ماكت اپيزياتومي، ماكت احياء قلبي- ريوي نوزاد، ماكت لوله گذاري نوزاد.
در اين واحد دانشجويان مهارتهايي چون مراقبتهاي پره ناتال، معاينات لگني، معاينات شكمي حاملگي، زايمان، مراقبت از نوزاد، IUD گذاري و معاينات پستان را فرا مي‌گيرند.
 
واحد مهارتهاي باليني هوشبري و اتاق عمل:
تجهيزات : دستگاه بيهوشي، تخت عمل، وسايل احياء قلبي ريوي،ماكت لوله گذاري، ماكت احياء قلبي ريوي، مواد و تجهيزات اسكراب، انواع داروها و وسايل مورد استفاده در اتاق عمل، ست جراحي عمومي، چراغ سيالتيك، برانكارد.
در اين واحد دانشجويان با مهارتهايي چون روش كار با دستگاه بيهوشي و تجهيزات اتاق عمل، روشهاي اسكراب، آماده كردن محل عمل، روشهاي بيهوشي، پوزيشن بيمار حين عمل، مراقبت از بيمار در ريكاوري، روشهاي بخيه زدن، نقشهاي افراد در اتاق عمل، گزارش نويسي در اتاق عمل وبا كاربرد وسايل موجود در ست هاي جراحي آشنا مي شوند.
 واحد مولاژ و سالن آناتومي:
تجهيزات:مولاژ ها و مانكنها جمجمه، جنين،اسكلت و استخوانهاي طبيعي و مصنوعي.
در اين واحد دانشجويان با مهارتهاي شناخت اعضاء بدن و تشريح آن آشنا مي شوند.
كارگاه هاي آموزشي :يكي از روشهاي ايجاد نگرش جديد،برگزاري انواع كارگاههاي آموزشي مي‌باشد. از آنجا كه با در نظر گرفتن اصول اخلاق پزشكي، مهارتهاي باليني بايد قبل از اجرا روي بيماران به صورت تئوري تدريس شود، يكي از فعاليتهاي اين مركز كمك در اجراي بهتر كارگاه هاي آموزشي مي باشد سپس به صورت عملي روي مانكن ها و مولاژها و در برخي موارد روي بيمارنما تمرين شود تا در نهايت آموزش گيرنده پس از كسب تبحر كافي در اجراي آن مهارت خاص، اجازه انجام آن را روي انسان داشته باشد.
 

 
 
ليست كارگاههاي برگزار شده در مركز مهارت‌هاي باليني
1-احياء‌قلبي ـ ‌ريوي پيشرفته ( پرستاري در بحران)
2-  حمل مصدوم (پرستاري در بحران)
3-بانداژ و بخيه زدن ( پرستاري در بحران)
4-احياء نوزاد                  
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-14 12:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ