معاون آموزشي:

 نام و نام خانوادگي :دکتر فاطمه ویزشفر

  مرتبه علمي : استادیار

مدرك تحصيلي : دكتراي آموزش پرستاري

 

آدرس پستي : شيراز –فلكه نمازي-دانشكده پرستاري

 شماره تماس : 8-6474254- 0711 

 نمابر : 6474252

 پست الكترونيك :vizeshfar@sums.ac.ir

 

 

شرح وظايف معاون آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي

-  اجراي طرح استاد مشاور در دانشكده

-   تنظيم شرح وظائف مديران برنامه پرستاري ، مامائي ، اتاق عمل و فوريتهاي پزشكي و مسئولين گروههاي آموزشي

-    برگزاري ژورنال كلاب هفتگي و كنفرانس ماهيانه در دانشكده

-   اجراي طرح آناليز سئوالات امتحاني

-  تشكيل هسته استعدادهاي درخشان و نظارت بر عملكرد آنها

-   راند و بازديد باليني از مراكز درماني و بخشهائي كه دانشجويان كارآموزي دارند.

-   پيگيري و مشاوره امور آموزشي و تحصيلي دانشجويان بصورت موردي

-    بررسي و پيگيري امور مربوط به تقاضاي دانشجويان در خصوص انتقال ، ميهمان ، انصراف از تحصيل و اخراج بر اساس ضوابط آموزشي موجود

-    بررسي لازم در امر نياز سنجي كادر آموزشي جهت اعلام نياز به معاونت آموزشي دانشگاه

-   بررسي و ارسال نتايج نهائي ظرفيت پذيرش دانشجو يان رشته هاي مختلف موجود در دانشكده به دانشگاه

-   نظارت بر تامين نيازهاي آموزشي دانشكده هاي اقماري و ساير دانشكده ها از طريق هماهنگي مسئولين برنامه ها

-   نظارت بر حضور و غياب اساتيد دانشكده و تذكرات مورد لزوم

-    دريافت بخشنامه ، دستورالعمل و طرح در شوراي آموزشي پرستاري و مامائي دانشكده و انجام اقدامات ضروري و ارسال پاسخ هاي ضروري مربوطه

-   نظارت بر حسن اجراي مقررات و ضوابط آموزشي دانشگاهي در دانشكده

-   برگزاري جلسات مستمر با دانشجويان رشته هاي مختلف جهت رسيدگي به امور آموزش و تحصيلي آنان

-  حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشجويان در تابستان

-   نظارت بر حسن اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم

-  نظارت بر حسن اجراي روند ثبت نام دانشجويان

-   شركت در شوراي مديران بيمارستانها جهت بحث و بررسي مشكلات باليني

-   پيگيري امور مربوط به برگزاري هفته سلامت و روز معرفي دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-19 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ