اهداف رشته : آموزش پرستاري در مقطع كارشناسي ، تربيت افرادي كه قادر باشند به عنوان عضوي از تيم سلامت به ارائه خدمات مراقبتي و بهداشتي ، آموزشي ، پژوهشي جهت تامين حفظ و ارتقاء سلامت فرد ، خانواده و جامعه بپردازند

نقش رشته : نقش مراقبتي و بهداشتي ، آموزشي ، پژوهشي ، مشاوره اي و حمايتي مي باشد

طول دوره : 4 سال

تعداد كل واحد ها : 135 واحد

تعداد واحد دروس عمومي : 25 واحد

تعداد واحد دروس پايه : 16 واحد

تعداد واحد دروس اصلي : 12 واحد

تعداد واحد دروس تخصصي : 46 واحد

تعداد واحد دروس كارآموزي : 12 واحد

تعداد واحد دروس كارآموزي در عرصه : 24 واحد

تاريخ اجرا : سال تحصيلي 1392 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-4 15:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ