تعریف:
         پرستاری رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشکی است.دوره دکترای پرستاری بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است که طی مجموعه ای از فعالیّت های آموزشی وپژوهشی در این رشته به اعطای مدرک دکتری پرستاری می انجامد. وتمرکز این رشته تسلّط بر طراحی، اجرا وکاربرد تحقیقات پرستاری است.
اهداف کلّی دوره:
        هدف کلّی این دوره تربیت پرستارانی است که با خلق وتوسعه دانش پرستاری واحاطه یافتن به آثار علمی یک زمینه خاص وآشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق ودستیابی به جدیدترین مبانی آموزش وپژوهش ،کیفیّت آموزش،پژوهش وعمل را ارتقاء بخشیده وبا تربیت کادر مورد نیاز موجب اعتلأ خدمات پرستاری در حیطه ی بهداشتی ،درمانی وآموزشی گردند
اهداف ویژه:
        فارغ التحصیلان دوره دکتری پرستاری قادر خواهند بود که به اهداف ذیل در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی واجرای پرستاری دست یابند:
  1. توانایی تولید دانش عمیق از علم واقعی پرستاری
  2. طراحی وهدایت تحقیقاتی که به تکامل دانش پرستاری منجر می گردد.
  3. هدایت وهمکاری در پژوهش های تیمی با مشارکت سایر حرفه های تخصصی
  4. ارائه استراتژی های مناسب جهت کاربرد دانش مبتنی بر پژوهش در پرستاری بالینی
  5. تربيت پرستاران برای هدایت ورهبری پرستاری
  6. هدايت و رهبري پرستاران براي توليد، ارزيابي و كاربست دانش در پرستاري باليني
 
رسالت دوره دکتری
        هدف از دوره دکتری پرستاری تربيت رهبران ودانشمندان این حرفه جهت فعّالیت در محیط های دانشگاهی،پژوهشی وبالینی است. به نحوي كه  دانش و عملكرد دانشجویان در حيطه علم پرستاری ارتقاء یافته و همگام با دانشمندان این حرفه جهت ارائه راه حل برای رفع مشکلات وچالشهای حرفه ای تلاش نمايند. دانش‌آموختگان این رشته با استفاده از پیشرفته ترین روشهای پژوهش دانش مبتنی بر شواهد را به منظور بهبود کار بالینی پرستاری بكار مي‌گيرند. دانش‌آموختگان باید دوره های آموزشی را برنامه ریزی واداره نمایند. به پژوهش‌های بالینی پرداخته وپس از تجزیه وتحلیل مسائل راه حل های مناسب ارائه نمایند. تأسیس این دوره جهت تربیت هیئت علمی دانشگاهها در رشته پرستاری ضروری است.

دورنما:
         دکتری پرستاری برای آماده سازی دانشمندان پرستاری ايجاد شده است. آنها نقشهای متفاوتی را در آموزش،پژوهش ورهبری بعهده خواهند داشت وتوانایی های لازم زیر را کسب خواهند نمود:
*       تولید دانش وآزمایش مداخلات برای کاهش خطرات ناشی از بیماری ،ناتوانی وارتقاء کیفیت زندگی در اجتماع
*       همکاری با متخصصین سایر رشته ها در جهت بهبود ارائه خدمات بهداشتی
*       بر عهده گرفتن نقشهای مدرّسی ،پژوهشی ،رهبری ومدیریتی
*       تأثیر گذاری بر روی سیستم بهداشتی با به کار بردن دانش علمی
*       هدایت ،طراحی،اجرا وکاربرد تحقیقات در جهت بهبود سلامت جامعه
*       انجام بررسی های منطقی مستقل ،یادگیری با شیوه خود راهبر
*       تولید دانش پرستاری مبتنی بر شواهدی که موجب بهبود سلامتی گردد.
*       توصیف وتحلیل استانداردهای اخلاقی مربوط به علم وتکامل دانش
 
فلسفه دوره دکتری:
        پایه های مفهومی این برنامه توسعه ،حفظ ونگهداری سلامت جامعه است. پرستاری سرویسی را فراهم می کندکه به فرد وجامعه در جهت کسب رفتارهای سلامتی کمک کند. ماهیت این سرویس ها بر پایه دانشی است که تعاملات بشر را با محیط(داخلی وخارجی) درک نموده ودر جهت کسب و حفظ سلامتی تلاش کند. ارزیابی انتقادی از تئوری ها ومفاهیمی که اساس ماهیت وعمل پرستاری هستند از طریق جستجوی عمیق(حل مسئله ،تفکّر انتقادی وتحقیق) وبه منظور توسعه وارزیابی دانش صورت می گیرد. شالوده برنامه های دکتری باید تشخیص و معرّفی راه های متنوّع برای فعاليت بالینی پیشرفته وتخصصی پرستاری باشد، این عمل باید بر پایه نیازهای علمی واجتماعی روز بوده و موجب تکامل دانش بدیع در پرستاران گردد. تجارب متنوّع آموزشی، شخصی و فرهنگی که دانشجویان به همراه می آورند موجب تقویّت ورشد این رشته گردیده و تعاملات آزاد استاد دانشجو را شکل می دهد.
       محیط آموزشی دوره دکتری وجود تبادلات افکار ،عینت وخلّاقیت را در محیط یادگیری می طلبد. هدف از آموزش دکتری بدست آوردن حدّ بالای جستجوی دانش که از طریق تقابل دو طرفه استاد – دانشجو مهیا می شود. هر دانشجو با اهداف فردی وارد دوره گردیده و از طرق مختلف به کسب اهداف نایل می گردد ، بررسی، تحقیق وجستجو زیر بنای برنامه های دکتری است.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-18 11:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ