اعضاء گروه داخلي جراحي

 

نام و نام خانوادگي

سمت

رزومه ( CV)

مقاله هاي چاپ شده 

خانم نيلوفر پاسيار

مربي

 مشاهده مشاهده
 خانم دكتر كامليا ترابي زادهاستاديارمشاهدهمشاهده 
 خانم دكتر مريم حضرتياستاديارمشاهدهمشاهده
 محمدحسين خادميانمربيمشاهدهمشاهده 

 

خانم فرشته دهقان راد

مربي

 مشاهده

مشاهده

 

dehghani.jpg]خانم زهرا دهقانيمربيمشاهده 

 

خانم رؤيا دوكوهكي

مربي

مشاهده

 
آقاي هاشم رحمتي

مربي

مشاهده

مشاهده

 خانم دكتر مهناز رخشان

استاديار

مشاهده

 
غضنفر رفيعي

مربي

مشاهده 
 فرحناز رئيس كريميانمربي

مشاهده

 
خانم مژگان ريواز

مربي

مشاهده

مشاهده

 

خانم سكينه غلامزاده

استاديار

مشاهده

مشاهده 

 

 

خانم پريسا منصوري

مربي

مشاهده

 

 

خانم مرضيه مؤمن نسب

استاديار

مشاهده

مشاهده 

 

خانم زهرا ملازم

استاديار

مشاهده

 مشاهده

 

خانم زينت محبي

مربي

مشاهده

 مشاهده 

 

 

 

 

اعضاء گروه روانپرستاري

 

نام و نام خانوادگي

سمت

رزومه ( CV)

مقاله هاي چاپ شده

 

خانم دكتر فرخنده شريف

استاد

مشاهده

مشاهده

 

خانم شهرزاد يكتاطلب

استاديار

مشاهده

مشاهده

 

خانم گيتي ستوده

مربی

مشاهده

 

   

خانم ثريا قدك پور

مربی

مشاهده

 

 

 

 

 

اعضاء گروه بهداشت

 

نام و نام خانوادگي

سمت

رزومه ( CV)

مقاله هاي چاپ شده

 

خانم فريبا قدس بين

 مربی

مشاهده

            مشاهده

 

خانم ايران جهان بين

 مربی

مشاهده

 

مشاهده

 

خانم فاطمه ويزشفر

 مربی

 مشاهده

مشاهده

 

 

 

 

اعضاء گروه فن

 

نام و نام خانوادگي

سمت

رزومه ( CV)

مقاله هاي چاپ شده

 

خانم فريده سعادت

مربی

مشاهده

 

 

خانم ناهيد مأكولاتي

مربی

مشاهده

 

 

خانم زهرا اهل دل

مربی

مشاهده

 

 

خانم فخر الزمان نعيمي

مربي

  مشاهده   

 

 

خانم زهرا خادميان

استاديار

مشاهده

 

 

 

 

 

اعضاء گروه اطفال

 

نام و نام خانوادگي

سمت

رزومه ( CV)

مقاله هاي چاپ شده

 

خانم زهره منتصري

مربی

مشاهده

            مشاهده

 

خانم صديقه منتصري

مربی

مشاهده

            مشاهده

 

خانم ميترا سلطانيان

استادیار

مشاهده

 

 

خانم ميترا ادراكي

مربي

 مشاهده   

مشاهده

 

خانم نوشین بهشتی پور

مربي

مشاهده

 

 

   

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-26 9:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ