اعضای گروه اتاق عمل

سیدحسام الدین طبیب

سمت: مسئول گروه اتاق عمل

مرتبه: مربی

پست الکترونیکی: htabib1343@gmail.com

رزومه

آزاده امیری

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه: مربی

پست الکترونیکی: amiriea@sums.ac.ir

رزومه

مینا امیری

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: amiri_m@sums.ac.ir

رزومه

 

مهدی حسن شاهی

سمت : عضو غیر هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی:mhdi.hasanshahi@gmail.com

رزومهتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-9 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ