نام و نام خانوادگي : دکتر مهناز زرشناس      
 
 مرتبه علمي : استادیار   

 سمت : مدير برنامه مامایی

 مدرك تحصيلي : دکترای سلامت زنان

  تلفن تماس : 8- 36474254- 071 داخلي 114

 آدرس پستي : دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه ( س )

  آدرس الكترونيكي :  mzarshenas@sums.ac.ir 

                                         
        

 

 

شرح وظایف مدیر برنامه مامایی

-تنظيم برنامه هاي آموزشي هر نيمسال

- هماهنگي با ساير دانشكده ها يا بخش ها جهت ارائه دروس مورد نياز دانشكده در هر نيمسال

- برنامه ريزي و تنظيم برنامه هاي امتحانات ميان ترم و پايان ترم

- كنترل برنامه هاي آموزشي گروهها از لحاظ توزيع و تعديل مناسب واحدها

- تهيه ليست واحدهاي نهايي مربيان پرستاري و ارائه به معاونت آموزشي

- هماهنگي جهت پيشگيري از تداخل برنامه هاي آموزش باليني در بيمارستانها يا ديگر روههاي دانشكده و ساير دانشكده ها ( بهداشت ، اقماري و آزاد )

- مشاوره دانشجويان در برنامه حذف واضافه و حذف نهايي

- برگزاري جلسات با نمايندگان دانشجويان

- همكاري و مشاركت در گروههاي كاري متشكل از آموزش و درمان

- كنترل و تائيد ارزشيابي ساليانه مربيان غير هيئت علمي

- هماهنگي برنامه ثبت نام و ثبت نام دانشجويان مهيمان و انتقالي

- همكاري و مشاركت در برگزاري كارگاه آشنايي با دانشگاه جهت دانشجويان جديدالورود

- بازنگري آرايش دروس بر اساس تغيير سر فصل ها و بخش نامه ها

- بررسي و اظهار نظر در مورد متقاضيان مهماني و انتقالي و شركت در جلسات مربوطه

- هماهنگي جهت شركت دانشجويان در كارگاههاي مختلف

- هماهنگي و برگزاري جلسات شوراي آموزشي دانشكده ، تنظيم صورتجلسات و پيگيري موارد

- گزارش اضافه كار مربيان غير هيئت علمي

- كنترل فرمهاي ترفيع ساليانه و شركت در جلسات مربوطه

 

- رسيدگي به شكايات و مشكلات آموزشي دانشجويان و مربيان و تلاش در جهت حل آن

-  كنترل فرمهاي ترجمه شده فارغ التحصيلان مورد تقاضا از دانشگاههاي خارج از كشور

- شركت فعال در جلسات مختلف

- تدوين و همكاري در تدوين فرمهاي مخصوص ، آئين نامه ها

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-2 10:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ