اهداف رشته : تربيت كارشناسان متعهد در زمينه آموزش و خدمات مامايي به طوري كه با كارآيي و مهارت لازم بتوانند در جهت تامين سلامت مادران و كودكان بپردازند .

نقش رشته : آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتي و مامايي به زنان در سنين باروري به منظور كمك به كم كردن ميزان مرگ و مير مادر و نوزاد – مشاوره و راهنمايي خانواده در مورد بهداشت ازدواج و دوران بارداري و بعد از زايمان و تنظيم خانواده

تعداد اعضاي هيأت علمي: 12نفر
تعداد دانشجويان كارشناسي مامايي: 202 نفر
تعداد كل واحدها : 142 واحد

تعداد واحدهاي دروس عمومي : 32 واحد

تعداد واحدهاي دروس پايه : 20 واحد

تعداد واحدهاي دروس تخصصي الزامي : 72 واحد

تعداد واحدهاي دروس تخصصي اختياري : 2 واحد

تعداد واحدهاي دروس كارآموزي در عرصه : 16 واحد

تاريخ اجرا : سال تحصيلي مهر 1392

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-5 13:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ