اهداف رشته: گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهندگاني است كه با روشهاي پژوهشي علمي آشنا گرديده و مهارت لازم را براي تحقيق ، تعليم و خدمات پيدا كنند و همچنين تربيت مامايي متعهد و متخصص مي باشد كه بر مباني علوم و فنون علمي مامايي و بهداشت مادر و كودك موجود اهميت يافته و قادر به ارائه خدمات معطوف مامايي بوده است .

نقش رشته : دانشجوياني كه اين دوره آموزشي را طي كنند مي توانند در موسسات آموزش عالي در سمت مدرس به تدريس و تحقيق بپردازند و شرط فارغ التحصيل شدن علاوه بر مهارتها و تجارب علمي بايستي قادر باشند حداقل 5 مورد واكيوم و فورسپس تحت سرپرستي باشند .

 تعداد دانشجويان ارشد مامايي: 35 نفر
تعداد كل واحد ها با احتساب دروس پيشنياز : 40 واحد

تعداد كل واحد ها عدم احتساب دروس : 33

دروس پيشنياز : مباني كامپيوتر – زبان تخصصي – فلسفه و اصول تعليم و تربيت – سيستمهاي اطلاع رساني

شرايط ورود : آزمون اختصاصي دوره

تاريخ اجرا : از سال تحصيلي 1368

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-5 13:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ