الف : دروس تخصصي گرايش آموزش مامايي

 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز يا زمان ارائه دروس

جمع

نظري

عملي

 

مفاهيم جديد پديده هاي نوين در مامايي ، جراحي و فوريتها شامل :

-         مامايي 1

-         مامايي 2

شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ويژه

بيماريهاي زنان و نازائي

 

 

3

5

3

3

 

 

102

187

102

102

 

 

34

51

34

34

 

 

68

136

68

68

04

 

 

 

 

 

08

 

جمع

14

493

153

340

 

 

 


 

ب : دروس تخصصي گرايش بهداشت مادر و كودك

 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز يا زمان ارائه دروس

جمع

نظري

عملي

 

مفاهيم جديد و پديده هاي نوين در مامايي شامل مامايي 1

شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ويژه

بهداشت خانواده شامل :

-         بهداشت مادر و كودك

-         تغذيه

-         معاينات و بررسي سلامت مادر و كودك

-         آموزش بهداشت و تنظيم خانواده

بيماريهاي كودكان و مسائل كودكان استثنايي

بيماريهاي ارثي و مشاوره ژنتيكي

سيستمهاي اطلاع رساني

2

 

3

 

4

 

 

 

3

2

1

34

 

102

 

170

 

 

 

102

34

34

 

34

 

34

 

 

 

34

34

1

 

 

68

 

136

 

 

 

68

كارآموزي اين درس در درس .13 منظور شده است.

 

 

012-011

 

جمع

15

442

157

272

 

 

ج : تتبع و تحقيق

 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز يا زمان ارائه دروس

جمع

نظري

عملي

 

پروژه سمينار تحقيق( ارائه طرح تحقيق )

پايان نامه

2

4

 

 

 

 

2.

 

جمع

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د : دروس تكميلي ( بصورت پيشنياز )

 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز يا زمان ارائه دروس

جمع

نظري

عملي

 

معارف اسلامي 1 و 2

فلسفه و اصول تعليم و تربيت

اصول مديريت و كاربرد آن در خدمات مامايي

قوانين و مقررات و مسائل پزشكي قانوني در مامايي

فيزيوپاتولوژي ( كارآموزي )

 

4

2

2

2

1

68

34

51

51

68

68

34

17

17

____

____

____

34

34

68

 

 

 

 

 

 

همزمان با درس فيزيوپاتولوژي

 

جمع

11

272

136

136

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1386-2-3 8:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ