اهداف رشته : دانشجويان طي دوره آموزشي با اصول جديد و روشهاي مختلف بيهوشي ، تجهيزات ، وسايل و داروهاي مربوطه آشنا مي شوند و مراقبت از بيمار تحت بيهوشي عمومي و بيحسي ناحيه اي در مراحل قبل، حين و بعداز بيهوشي در اعمال جراحي اعم از عمومي ، تخصصي و فوق تخصصي را فرا مي گيرند.  آشنايي با روشهاي و اصول مراقبتي در كنترل درد حاد و اقدامات در فوريتهاي پزشكي و وضعيت بحراني از ديگر برنامه هاي آموزشي دانشجويان مي باشد.  دانش آموختگان اين رشته در مراكز آموزشي و درماني به منظور كمك به متخصص بيهوشي تحت نظارت مستقيم پزشك متخصص بيهوشي ايفاي نقش مي نمايند.

 

نقش رشته : نقش دانش آموختگان اين رشته شامل نقش هاي مراقبتي ، ارتباطي و آموزشي مي باشد.

 

تعداد اعضاي هيأت علمي:2نفر
تعداد دانشجويان هوشبري پيوسته: 140نفر
تعداد دانشجويان هوشبري ناپيوسته: 64  نفر
طول دوره : 4 سال

تعداد كل واحدها : 130 واحد

تعداد واحد دروس عمومي :  22 واحد

تعداد واحد دروس پايه و اخصاصي و كارآموزي:  92 واحد

تعداد واحد دورس كارآموزي در عرصه : 16 واحد

تاريخ اجرا : سال تحصيلي 1392

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-9 10:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ