رديف

فهرست

ساعت

1

آمبولانس و رانندگي

100

2

كار در سازمان هاي امدادي

90

3

كار در مناطق فوريت هاي پزشكي

160

4

كار در تعميرگاه آمبولانس

80

5

كار در اداره ارتباطات

80

6

كار در فوريت هاي پزشكي بيمارستان

80

7

كار در بخش سوختگي بيمارستان

20

8

كار در بخش C.C.U بيمارستان

40

9

كار در بخش I.C.U بيمارستان

20

10

كار در بخش ارتوپدي بيمارستان

40

11

كار در بخش فوريت هاي پزشكي بيمارستان رواني

20

12

كار در بخش مسموميت هاي بيمارستان

20

13

كار در داروخانه بيمارستان

10

14

بخش تكميلي

60

الف : دروس تخصصي

 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز يا زمان ارائه دروس

جمع

نظري

عملي

 

 

احياي قلبي – ريوي

اختلالات سيستم قلبي – عروقي

شكستگي ها و در رفتگي ها

مسموميت ها و گزيدگي ها

فوريت هاي پزشكي در شرايط خاص

فوريت هاي پزشكي براي گروههاي خاص

خونريزيها

سوختگي ، سرمازدگي ، گرمازدگي

كاهش سطح هوشياري

3

2

2

2

2

2

2

2

2

60

43

43

43

43

43

51

43

43

43

26

26

26

26

26

17

26

26

17

17

17

17

17

17

34

17

17

07و08

 

07و08و20

07و08

 

07و08

27و23

 

20

07و08

 

20

07و08

 

جمع

19

412

242

170

07و08

 

ب : دروس اصلي

 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز يا زمان ارائه دروس

جمع

نظري

عملي

 

داروشناسي

فرايند عمليات و اطلاعات فني

نشانه شناسي و معاينات بدني

جابجايي و حمل بيمار

اخلاق و مقررات حرفه اي

آشنايي با سازمانهاي امدادي

بهداشت رواني و فوريت هاي روان پزشكي

فوريت پزشكي در بلايا

كليات پزشكي

2

2

3

2

1

1

1

2

2

34

43

68

51

17

26

17

43

43

34

26

34

17

17

9

17

26

26

____

17

34

34

____

17

____

17

17

20

 

_____

07و08

 

07و08و23

_______

 

_______

10

 

23و27

07و08و09

 

 

جمع

16

342

206

136

07و08و09

 

ج : دروس پايه

 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز يا زمان ارائه دروس

جمع

نظري

عملي

 

تشريح و فيزيولوژي 1

تشريح و فيزيولوژي 2

ميكروب شناسي و انگل شناسي

بهداشت عمومي

زبان تخصصي

3

2

1

1

1

60

43

26

17

17

43

26

9

17

17

17

17

17

____

____

________

 

07

_________

 

09

04

 

جمع

8

163

112

51

04

 

د : دروس عمومي

 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز يا زمان ارائه دروس

جمع

نظري

عملي

 

معارف اسلامي 1

اخلاق تربيت اسلامي

فارسي

زبان خارجي

تربيت بدني 1

تنظيم خانواده و جمعيت

2

2

3

3

1

2

34

34

51

51

34

34

34

34

51

51

____

34

____

____

____

____

34

____

 

 

جمع

13

238

204

34

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-15 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ