اعضای گروه فوریتهای پزشکی

سید سعید نجفی

سمت: مسئول گروه فوریتهای پزشکی و  عضو هیئت علمی

مرتبه: مربی

پست الکترونیکی: najafisa@sums.ac.ir

رزومه

دکتر مجید نجفی کلیانی

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه: استادیار

پست الکترونیکی: najafikalyani@sums.ac.ir

رزومه

هاشم رحمتی

سمت : عضو هیئت علمی

مرتبه :مربی

پست الکترونیکی: rahmatyh@sums.ac.ir

رزومه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-15 8:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ