اهداف رشته : تربيت افرادي است كه بتوانند در فوريتهاي پزشكي كشور به انجام وظايف خطير امداد سريع و كمك رساني به مصدومين و بيماران بپردازند و در صورت لزوم

 

آنها را به مراكز درماني منتقل نمايند .

 

نقش رشته : امداد فوري به مصدومين و بيماران در حساس ترين زمانها يعني به هنگام وقوع حوادث و شدت بيماريها مساله اي حياتي است و تربيت نيروي انساني كارآمدي

 

 كه بتواند در چنين لحظاتي به ياري مصدومين و بيماران بشتابد و در حدود صلاحيت ها خدمات اوليه پزشكي را تا شروع درمان توسط پزشك مربوطه ارائه نمايد پذيرش دانشجو

 

از طريق آزمون نيمه متمركز انجام خواهد شد .                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                          تعداد اعضاي هيأت علمي: 1 نفر
تعداد دانشجويان كارشناسي ناپيوسته فوريتهاي پزشكي: 52 نفر
كل واحد هاي دوره : 73واحد

دروس عمومي : 14
دروس پايه : 15
دروس تخصصي : 22
كارآموزي : 8
كارآموزي در عرصه :11
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-4 15:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ