نام و نام خانوادگي :    کاملیا ترابی زاده

        مرتبه علمي :  دانشیار

        مدرك تحصيلي :  دکترای آموزش پرستاری
 
        آدرس پستي : شيراز – ميدان نمازي
 
        شماره تماس : 51-6474250– 0711
  
        نمابر : 6474252– 0711
 
        پست الكترونيك : torabik@sums.ac.ir 
 
  
 
                                             شرح وظایف رئیس دانشکده :
 
                 -  نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق رياست دانشگاه ابلاغ ميشود
              -  اهتمام به ايجاد زمينه هاي مناسب براي پيشرفت تحصيلي و رشد استعدادهاي دانشجويان از    طريق مديريت و سازمان دهي مؤثر منابع انساني و مادي دانشکده 
             -   ايجاد هماهنگي در امور آموزشي ، پژوهشي ، اداري – مالي ، فرهنگي دانشكده
             -      نظارت بر حسن اجراي وظائف آموزشي ، پژوهشي و اجرائي اعضاي هيئت علمي
             -     ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليت هاي واحدها و بخش هاي تابع دانشكده
             -     ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليت هاي واحدها و بخش هاي تابع دانشكده
             -     برآورد و پيشنهاد بودجه سالانه
             -      نظارت بر كار شوراها يا كميته هاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و ...... دانشكده
             -    ارزيابي عملكرد سالانه واحدهاي مختلف و مجموعه ي دانشكده و گزارش آن به رياست دانشگاه
             -  بررسي صلاحيت و ارزيابي عملكرد معاونان و مديران تحت امر در دانشكده و اظهار نظر در باره آنان
 

 

  

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-13 11:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ