اعضاي كميته تكريم ارباب رجوع عبارتند از:

1- معاون محترم پشتيباني دانشكده: جناب آقای حق شناس
2- بازرس طرح تكريم دانشكده: جناب آقاي حكمت اله قاسمي
3- مسئول آموزش مداوم دانشكده: سركار خانم زهرا دهقانی
4- رابط طرح تكريم دانشكده  :سركار خانم خدیجه حسن زاده
5- رابط ضمن خدمت دانشکده: سرکار خانم لیلا مرادی

دبير کمیته پیشنهادات:

 سرکار خانم الهام شکوه زاده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-19 12:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ