فرمهای مورد نیاز دانشجویان                          
درخواست ترک تحصیل موقت یا مرخصی تحصیلی
درخواست انتقال
انتقال بصورت مهمان
تغییر رشته توام با انتقال
درخواست گواهي اشتغال به تحصيل
تسویه حساب
حذف پزشکی
حذف پزشکی درس تربیت بدنی
آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی
آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-6 9:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ